Vplyv disciplíny na rozhodovanie 1/3 (audio)

Čítam môj článok Rosegold generation XII.: Vplyv disciplíny na rozhodovanie.

Ak sa chystáte zamestnať ako predavač / predavačka v potravinách, ponúkam Vám moje skúsenosti. Prihláste sa na konzultáciu, aby Ste boli lepšie pripravení. Informácie na worldpaintedblog.com/konzultacie.

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.

Rosegold generation XII.: Vplyv disciplíny na rozhodovanie

Od roku 2017 píšem o ľuďoch, ktorí ignorujú produktívny vek. Sú to prevažne muži a na prvý pohľad pôsobia bezproblémovo. Človek, ktorý je mentálne zaseknutý vo veku pubertiaka, má Peter Pan syndróm. Vzniká u jednotlivca, ktorý vyrastal bez prekážok. Má prácu a vlastnú rodinu, ale žije bez následkov. Chce postup v živote, ale nemá disciplínu. Stáva sa z neho manipulatívny vydierač – MAVYD. Skrátený prehľad o Peter Pan syndróme ponúkam v článku Rosegold generation X.: Súhrn.

Rozhodovanie

Je súbor psychických procesov, ktorých zmyslom je vyhľadať vhodný spôsob konania v určitej situácii. Rozhodovanie prežívame ako nepríjemný citový stav napätia. Definícia z Otvorenej Filozofickej Encyklopédie.

Disciplína nie je obmedzovanie

Vonkajšou disciplínou sa prinútime k fyzickej činnosti / nečinnosti smerom k prostrediu. Vnútornou disciplínou sa prinútime k mentálnej činnosti / nečinnosti. V našich mysliach vznikajú krátkodobé pocity. Pre ľudské ego sú lákavé. Potvrdzujú naše názory, ak sú pozitívne. Dajú dôvod na sebaľútosť, ak sú negatívne. Nie sú založené na realite. Stratia sa, ak ich ignorujeme. Je to namáhavá rutina. Vyžaduje si vnútornú disciplínu.

Obmedzovanie nemá zmysel z dlhodobého pohľadu. Disciplína je nepríjemná a podobá sa na obmedzovanie. Rozdiel vidíme s odstupom času. Disciplína prináša výsledky. Zvyšovanie vonkajšej disciplíny pôsobí aj na vnútornú disciplínu. Navzájom sa podporujú.

Porucha rozhodovania

MAVYD je dospelý človek v produktívnom veku. Napriek tomu sa nevie rozhodovať. Dostane krátkodobý pocit. Neprinúti sa, aby ho ignoroval. Považuje ho za realitu. Na základe falošného dojmu prijíma rozhodnutia. MAVYD je nesamostatný a vyrastal bez disciplíny. Málo vonkajšej disciplíny znamená málo vnútornej disciplíny. Krátkodobé pozitívne a negatívne pocity mu neumožňujú správne sa rozhodovať.

MAVYD a jeho skupina (rodina alebo pracovný tím) doplácajú na zlé rozhodnutia. Na opravu míňajú drahocenné zdroje. Nevytvárajú zásoby na horšie obdobie. Najvážnejší následok je stratený čas. Materiálne zdroje sa dajú získať znova. Nevyužitý čas je navždy preč.

Dva prístupy v líderstve

Priamy prístup znamená, že líder/líderka osobne urobí rozhodnutie. V nepriamom prístupe ho naznačuje okoliu. Členovia skupiny sa k rozhodnutiu dopracujú. Vďaka tomu majú viac sebavedomia a skúseností. Nepriamy prístup je ohľaduplný k medziľudským vzťahom. Má význam, ak je použitý pre dobro celku. Pre lídra je vhodný nástroj, ak sa nemusí ponáhľať s rozhodnutím, keďže je pomalší ako priamy prístup.

MAVYD si nepriamym prístupom zariaďuje bezproblémový život. Dobro skupiny ho nezaujíma. Chráni sa pred následkami vlastných rozhodnutí. Zodpovednosť zvalí na iného člena. Ak chce urobiť rozhodnutie, podsúva ho okoliu. Nepriamym prístupom získa výsledok, ktorý je preňho prospešný, ale bez následkov v prípade problémov. Stres zo zodpovednosti je preňho neznesiteľný, pretože je psychicky slabý. Situácia, ktorá si vyžaduje priamy prístup, je pre MAVYDa problém. Vyhýba sa rozhodnutiu, aj keď je potrebné ponáhľať sa.

Prvý dojem

MAVYD ho vníma ako smerodajný. V dobrých časoch sa správa, akoby trvali večne. Nepripravuje sa na zmenu. Nevytvára zásoby ani náhradné plány. Aj v zlých časoch sa správa, akoby trvali večne. Nehľadá možnosti na zlepšenie situácie a spôsobuje paniku. Navonok sa zdá ako otrok prvého dojmu. Nepodstatné okolnosti majú vplyv na jeho emócie. Nálada sa mení podľa náhody. Striedanie emócií spôsobuje u MAVYDa psychické problémy. Rieši ich závislosťou na návykových látkach alebo nezdravom životnom štýle.

Nadávky

Po Nežnej revolúcii sa rozšírila výchova bez prekážok. Rodičia podporujú v deťoch nereálne očakávania. Prispôsobili sme tomu aj témy rozhovorov. Slová disciplína a pravidlá nepoužívame vo verejnej debate. Nezapadajú do výchovy bez prekážok. Evokujú pocit radového člena s povinnosťami. Vyhýbame sa im, akoby to boli nadávky. Slovná zásoba prezrádza, ako premýšľame. Podľa mňa sme sa prispôsobili kultúre okamžitých úspechov.

MAVYD vyhľadáva organizačné pozície, ale nepripravuje sa na vedenie tímu. Jeho slabé stránky sú rozhodovanie a empatia. Nemá vnútornú disciplínu na ignorovanie krátkodobých pocitov. Vzniká problém s rozhodovaním. Samostatne sa nevcíti do situácie iného človeka. Vzniká problém s empatiou. Šikovní ľudia odchádzajú žiť do zahraničia kvôli MAVYDom na organizačných pozíciách. Mali by sme sa rozprávať o poctivom líderstve a príprave, ktorú si úloha lídra/líderky vyžaduje.

K téme odporúčam aj Rosegold generation XI.: Vplyv samostatnosti na empatiu.

Downrange #63: Spoľahnúť sa na načasovanie

Downrange – postrehy pokladníka. Som vďačný bývalým kolegom a kolegyniam, ktorí ma trpezlivo zaučili do práce. Tím, ktorý si aktivity dobre načasuje, vyhrá aj proti presile.

Ak sa chystáte zamestnať ako predavač / predavačka v potravinách, ponúkam Vám moje skúsenosti. Prihláste sa na konzultáciu, aby Ste boli lepšie pripravení. Informácie na worldpaintedblog.com/konzultacie.

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.

Downrange #62: Spoľahnúť sa na spoluprácu

Downrange – postrehy pokladníka. Som vďačný bývalým kolegom a kolegyniam, ktorí ma trpezlivo zaučili do práce. Tím, ktorý spolupracuje, vyhrá aj proti presile.

Ak sa chystáte zamestnať ako predavač / predavačka v potravinách, ponúkam Vám moje skúsenosti. Prihláste sa na konzultáciu, aby Ste boli lepšie pripravení. Informácie na worldpaintedblog.com/konzultacie.

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.

Downrange #61: Rady proti stresu

Downrange – postrehy pokladníka. Som vďačný bývalým kolegom a kolegyniam, ktorí ma trpezlivo zaučili do práce. Očakávať náročné situácie a pripraviť sa v predstihu.

Ak sa chystáte zamestnať ako predavač / predavačka v potravinách, ponúkam Vám moje skúsenosti. Prihláste sa na konzultáciu, aby Ste boli lepšie pripravení. Informácie na worldpaintedblog.com/konzultacie.

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.

Downrange #60: Obsluha chladenej vitríny

Downrange – postrehy pokladníka. Som vďačný bývalým kolegom a kolegyniam, ktorí ma trpezlivo zaučili do práce. Prekonať odpor k nepríjemnej činnosti alebo situácii. Perspektíva a celkový obraz.

Ak sa chystáte zamestnať ako predavač / predavačka v potravinách, ponúkam Vám moje skúsenosti. Prihláste sa na konzultáciu, aby Ste boli lepšie pripravení. Informácie na worldpaintedblog.com/konzultacie.

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.

Downrange #59: Mentálny skok do novej organizácie práce

Downrange – postrehy pokladníka. Som vďačný bývalým kolegom a kolegyniam, ktorí ma trpezlivo zaučili do práce. Pri zmene prevádzky som donekonečna opakoval staré zvyky. Bol to problém.

Ak sa chystáte zamestnať ako predavač / predavačka v potravinách, ponúkam Vám moje skúsenosti. Prihláste sa na konzultáciu, aby Ste boli lepšie pripravení. Informácie na worldpaintedblog.com/konzultacie.

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.

Downrange #58: Skúsenosti z prevádzky na ulici Rybárska brána

Downrange – postrehy pokladníka. Som vďačný bývalým kolegom a kolegyniam, ktorí ma trpezlivo zaučili do práce. Komunikácia v cudzom jazyku a improvizácia pri obsluhovaní turistov.

Ak sa chystáte zamestnať ako predavač / predavačka v potravinách, ponúkam Vám moje skúsenosti. Prihláste sa na konzultáciu, aby Ste boli lepšie pripravení. Informácie na worldpaintedblog.com/konzultacie.

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.

Downrange #57: Vianoce 2015 v kníhkupectve

Downrange – postrehy pokladníka. Predávanie kníh vylučovacou metódou. Inšpirácia zo štúdia veterinárskeho lekárstva.

Ak sa chystáte zamestnať ako predavač / predavačka v potravinách, ponúkam Vám moje skúsenosti. Prihláste sa na konzultáciu, aby Ste boli lepšie pripravení. Informácie na worldpaintedblog.com/konzultacie.

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.

Downrange #56: Strategická cesta

Downrange – postrehy pokladníka. V abstraktnej práci nemáme čas, aby sme sa tešili z úspechov. Abstraktné myslenie musíme trénovať.

Ak sa chystáte zamestnať ako predavač / predavačka v potravinách, ponúkam Vám moje skúsenosti. Prihláste sa na konzultáciu, aby Ste boli lepšie pripravení. Informácie na worldpaintedblog.com/konzultacie.

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.