Signálne sústavy

Ruský vedec I. P. Pavlov opísal druhú signálnu sústavu ako spôsob komunikácie. Je to ľudská reč a v evolúcii nám dala existenčnú výhodu. V tomto článku používam pojem “signálna sústava”, ale trocha ináč ako pán Pavlov. Nehovorím o signálnych sústavách ako spôsoboch komunikácie, ale ako spôsoboch rozhodovania ovplyvnených neistotou.

Continue reading “Signálne sústavy”

Advertisements

Ženy sú rovnako silné ako muži

Potrebujeme viac žien na rozhodovacích pozíciách. Zbavme sa ilúzie, ktorú vytvorili komunisti. Podľa nich bola žena nanajvýš sekretárka alebo domáca pani. Doteraz máme predsudky a je to veľký problém. Ženy zvládajú manažérske pozície, sú efektívne a spolupracujú. Keby sme mali vo firmách a inštitúciách viac manažériek, procesy boli by efektívnejšie, zisky vyššie, produkty lepšie, zákazníci spokojnejší. Celá ekonomika by sa posunula dopredu.

Continue reading “Ženy sú rovnako silné ako muži”