Strategická knižnica #7

Hovorím o manažérskych knihách. V tomto dieli: Moestl B.: Třináct pečetí moci (Praha, 2011).

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.

Continue reading “Strategická knižnica #7”