Slovná zásoba

Hovorím o význame pravidelného čítania kníh.

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.

Continue reading “Slovná zásoba”

Advertisements