Strategická knižnica #12

Hovorím o manažérskych knihách. V tomto diely: Kahneman D.: Thinking, fast and slow (Veľká Británia, 2012).

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.