Rosegold generation XIII.: Mechanizmus ilúzie

Od roku 2017 píšem o ľuďoch, ktorí ignorujú produktívny vek. Sú to prevažne muži a na prvý pohľad pôsobia bezproblémovo. Človek, ktorý je mentálne zaseknutý vo veku pubertiaka, má Peter Pan syndróm. Vzniká u jednotlivca, ktorý vyrastal bez prekážok. Má prácu a vlastnú rodinu, ale žije bez následkov. Chce postup v živote, ale nemá disciplínu. Stáva sa z neho manipulatívny vydierač – MAVYD. Skrátený prehľad o Peter Pan syndróme ponúkam v článku Rosegold generation X.: Súhrn.

Odosobnenie

Stres je nepríjemná súčasť života. Ak si zvyknete na prekonávanie prekážok, objavíte pozitívne účinky stresu na Vaše myslenie. Naučíte sa odosobniť. Pozdvihnete sa nad vlastné pohodlie, ambície aj obavy. Uvidíte, že patríte k skupine (rodine alebo pracovnému tímu). Jej členovia sú rovnako dôležití ako Vy.

Vďaka pravidelnému odosobneniu spoznáte novú perspektívu. Užitočnosť pre ľudí Vám prinesie pocit spokojnosti. Máte väčšiu radosť z úspechu celej skupiny ako z osobného úspechu. Užitočný skutok je viditeľný sám od seba. Nepotrebujete naň dodatočne upozorňovať.

Závislý na pochvale

MAVYD sa vyhýba stresu. Nepozná odosobnenie. Nerozmýšľa o užitočnosti a následkoch. Svoju hodnotu v skupine odvíja od pochvaly, ktorú dostane. Sebavedomie stúpa a klesá podľa množstva pozitívnej odozvy od okolia. Dobrý pocit však nie je stabilný. Ak sa stratí, potrebuje novú dávku sebavedomia. Do svojho myslenia nepustí kritiku ani sebakritiku. V živote MAVYDa vzniká ilúzia, lebo je závislý na pochvale.

Nato, aby ju získal, má postupy:

  • 1. Opakovanie: Venuje sa činnostiam, za ktoré zaručene dostane pochvalu. Neučí sa nové schopnosti. Pri tréningu vznikajú chyby. MAVYDa to oberá o príležitosť dostať pochvalu. Následok je, že nemá skúsenosti.
  • 2. Viacnásobná pochvala: Za jeden výsledok môže byť pochválený viackrát. Dosiahne to rozdeľovaním skupiny. Zámerne zhoršuje vzťahy medzi členmi. Komunikácia je slabá. MAVYDovi to vyhovuje. Za ten istý úspech je pochválený od jednotlivých členov nezávisle od seba. Následok je, že rozdelená skupina nie je odolná proti stresu.
  • 3. Zdroj pochvaly: Zdržiava sa v blízkosti vyššej autority. Pre MAVYDa je zdroj pochvaly. Členovia tímu vidia jeho individualizmus. Následok je, že sa izoluje od skupiny.

Pochvala je skratka

MAVYD je neužitočný a nesamostatný. Pravidelne sa dostáva do slepých uličiek. Izoluje ho to od tímu. Vyhľadáva pochvalu, aby kompenzoval svoju neužitočnosť. Vníma ju ako skratku naspäť do skupiny.

Ak nedostane očakávanú pochvalu, je sklamaný. Ťažko znáša nedostatok pozitívnej odozvy. Vadí mu spolupráca so skúsenými ľuďmi. Oberajú ho o pozornosť. MAVYD spochybňuje skúsených ľudí. Ohováranie vníma ako protiváhu pochvaly. Vymýšľa intrigy podľa prvého dojmu. Svoje unáhlené závery vnucuje okoliu. Manipuluje nevinnými ľuďmi, aby dosiahol emocionálne vydieranie.

Pochvala a spochybňovanie sú pre MAVYDa dôležité, aj keď nie sú skutočné. Poskytujú mu iba osobné víťazstvo. Zaberajú príliš veľa času. Nevytvára trvalú hodnotu pre skupinu.

Tuctové riešenia

Závislosť na pochvale spôsobuje, že nezvláda stres. Prejavuje sa to niekoľkými spôsobmi:

  1. Neoriginálny: Raz za čas sa objaví situácia, na ktorú neexistuje návod. MAVYD nevymyslí originálny postup. Spolieha sa na tuctové riešenia, ktoré fungovali v minulosti. V novej situácii sa dajú použiť iba čiastočne alebo sa nedajú použiť vôbec.
  2. Plytvanie zdrojmi: Prehliada krízu, ktorá je ešte v zárodku. Zámerne ju necháva prerásť do viditeľných rozmerov. Ak by ju zachytil okamžite, nedostal by pochvalu. MAVYD získa pozornosť členov skupiny, ktorí si všimnú jeho okázalé riešenie. Viditeľná kríza si vyžaduje viac práce ako kríza v zárodku. Plytvá zdrojmi a energiou, ktoré by sa dali využiť lepšie. MAVYD riskuje, že problém sa dostane mimo kontrolu a spôsobí zbytočnú škodu.
  3. Pasivita: Ak má na výber viac postupov, nedokáže sa rozhodnúť. Nie je mu jasné, ktoré riešenie mu prinesie pochvalu. MAVYD uprednostní pasivitu pred neistým výsledkom.

Empatia, rozhodovanie, originalita

MAVYD vyhľadáva rozhodovacie pozície v spoločnosti. Darí sa mu iba v dobrých časoch. V náročných okolnostiach sa nevie prispôsobiť. Má ťažkosti s empatiou, rozhodovaním a originalitou. Je nesamostatný, preto má slabú empatiu. Je nedisciplinovaný, preto sa rozhoduje na základe prvého dojmu. Je závislý na pochvale, preto je neoriginálny.

Každých desať rokov príde kríza. Originálni lídri a líderky majú náskok v nečakaných situáciách. Schopnosť vytvárať vlastné postupy si vyžaduje zamyslenie a tréning. Je to nepohodlná činnosť. Líder/líderka musí obísť tuctové riešenia. Empatia, rozhodovanie a originalita majú vplyv na úspech celej skupiny. Mali by sme sa o nich rozprávať.

K téme odporúčam aj Rosegold generation XII.: Vplyv disciplíny na rozhodovanie.

Rosegold generation XII.: Vplyv disciplíny na rozhodovanie

Od roku 2017 píšem o ľuďoch, ktorí ignorujú produktívny vek. Sú to prevažne muži a na prvý pohľad pôsobia bezproblémovo. Človek, ktorý je mentálne zaseknutý vo veku pubertiaka, má Peter Pan syndróm. Vzniká u jednotlivca, ktorý vyrastal bez prekážok. Má prácu a vlastnú rodinu, ale žije bez následkov. Chce postup v živote, ale nemá disciplínu. Stáva sa z neho manipulatívny vydierač – MAVYD. Skrátený prehľad o Peter Pan syndróme ponúkam v článku Rosegold generation X.: Súhrn.

Rozhodovanie

Je súbor psychických procesov, ktorých zmyslom je vyhľadať vhodný spôsob konania v určitej situácii. Rozhodovanie prežívame ako nepríjemný citový stav napätia. Definícia z Otvorenej Filozofickej Encyklopédie.

Disciplína nie je obmedzovanie

Vonkajšou disciplínou sa prinútime k fyzickej činnosti / nečinnosti smerom k prostrediu. Vnútornou disciplínou sa prinútime k mentálnej činnosti / nečinnosti. V našich mysliach vznikajú krátkodobé pocity. Pre ľudské ego sú lákavé. Potvrdzujú naše názory, ak sú pozitívne. Dajú dôvod na sebaľútosť, ak sú negatívne. Nie sú založené na realite. Stratia sa, ak ich ignorujeme. Je to namáhavá rutina. Vyžaduje si vnútornú disciplínu.

Obmedzovanie nemá zmysel z dlhodobého pohľadu. Disciplína je nepríjemná a podobá sa na obmedzovanie. Rozdiel vidíme s odstupom času. Disciplína prináša výsledky. Zvyšovanie vonkajšej disciplíny pôsobí aj na vnútornú disciplínu. Navzájom sa podporujú.

Porucha rozhodovania

MAVYD je dospelý človek v produktívnom veku. Napriek tomu sa nevie rozhodovať. Dostane krátkodobý pocit. Neprinúti sa, aby ho ignoroval. Považuje ho za realitu. Na základe falošného dojmu prijíma rozhodnutia. MAVYD je nesamostatný a vyrastal bez disciplíny. Málo vonkajšej disciplíny znamená málo vnútornej disciplíny. Krátkodobé pozitívne a negatívne pocity mu neumožňujú správne sa rozhodovať.

MAVYD a jeho skupina (rodina alebo pracovný tím) doplácajú na zlé rozhodnutia. Na opravu míňajú drahocenné zdroje. Nevytvárajú zásoby na horšie obdobie. Najvážnejší následok je stratený čas. Materiálne zdroje sa dajú získať znova. Nevyužitý čas je navždy preč.

Dva prístupy v líderstve

Priamy prístup znamená, že líder/líderka osobne urobí rozhodnutie. V nepriamom prístupe ho naznačuje okoliu. Členovia skupiny sa k rozhodnutiu dopracujú. Vďaka tomu majú viac sebavedomia a skúseností. Nepriamy prístup je ohľaduplný k medziľudským vzťahom. Má význam, ak je použitý pre dobro celku. Pre lídra je vhodný nástroj, ak sa nemusí ponáhľať s rozhodnutím, keďže je pomalší ako priamy prístup.

MAVYD si nepriamym prístupom zariaďuje bezproblémový život. Dobro skupiny ho nezaujíma. Chráni sa pred následkami vlastných rozhodnutí. Zodpovednosť zvalí na iného člena. Ak chce urobiť rozhodnutie, podsúva ho okoliu. Nepriamym prístupom získa výsledok, ktorý je preňho prospešný, ale bez následkov v prípade problémov. Stres zo zodpovednosti je preňho neznesiteľný, pretože je psychicky slabý. Situácia, ktorá si vyžaduje priamy prístup, je pre MAVYDa problém. Vyhýba sa rozhodnutiu, aj keď je potrebné ponáhľať sa.

Prvý dojem

MAVYD ho vníma ako smerodajný. V dobrých časoch sa správa, akoby trvali večne. Nepripravuje sa na zmenu. Nevytvára zásoby ani náhradné plány. Aj v zlých časoch sa správa, akoby trvali večne. Nehľadá možnosti na zlepšenie situácie a spôsobuje paniku. Navonok sa zdá ako otrok prvého dojmu. Nepodstatné okolnosti majú vplyv na jeho emócie. Nálada sa mení podľa náhody. Striedanie emócií spôsobuje u MAVYDa psychické problémy. Rieši ich závislosťou na návykových látkach alebo nezdravom životnom štýle.

Nadávky

Po Nežnej revolúcii sa rozšírila výchova bez prekážok. Rodičia podporujú v deťoch nereálne očakávania. Prispôsobili sme tomu aj témy rozhovorov. Slová disciplína a pravidlá nepoužívame vo verejnej debate. Nezapadajú do výchovy bez prekážok. Evokujú pocit radového člena s povinnosťami. Vyhýbame sa im, akoby to boli nadávky. Slovná zásoba prezrádza, ako premýšľame. Podľa mňa sme sa prispôsobili kultúre okamžitých úspechov.

MAVYD vyhľadáva organizačné pozície, ale nepripravuje sa na vedenie tímu. Jeho slabé stránky sú rozhodovanie a empatia. Nemá vnútornú disciplínu na ignorovanie krátkodobých pocitov. Vzniká problém s rozhodovaním. Samostatne sa nevcíti do situácie iného človeka. Vzniká problém s empatiou. Šikovní ľudia odchádzajú žiť do zahraničia kvôli MAVYDom na organizačných pozíciách. Mali by sme sa rozprávať o poctivom líderstve a príprave, ktorú si úloha lídra/líderky vyžaduje.

K téme odporúčam aj Rosegold generation XI.: Vplyv samostatnosti na empatiu.

Rosegold generation XI.: Vplyv samostatnosti na empatiu

Od roku 2017 píšem o ľuďoch, ktorí ignorujú produktívny vek. Sú to prevažne muži a na prvý pohľad pôsobia bezproblémovo. Človek, ktorý je mentálne zaseknutý vo veku pubertiaka, má Peter Pan syndróm. Vzniká u jednotlivca, ktorý vyrastal bez prekážok. Má prácu a vlastnú rodinu, ale žije bez následkov. Chce postup v živote, ale nemá disciplínu. Stáva sa z neho manipulatívny vydierač – MAVYD. Skrátený prehľad o Peter Pan syndróme ponúkam v článku Rosegold generation X.: Súhrn.

Empatia

Je vciťovanie sa do psychického stavu, emócií a myslenia druhého človeka. Definícia z Otvorenej Filozofickej Encyklopédie. Empatiu je potrebné trénovať v rôznych životných situáciách. Vyplatí sa to v strese. Človek s rozvinutou empatiou lepšie zvláda ťažké situácie.

Štyri fázy

Tréning empatie je práca sama o sebe. Rozdeľme ho na menšie úkony. 1. Odosobnenie: Odpojiť sa od vlastných pozitívnych a negatívnych pocitov. 2. Vcítenie sa: Predstaviť si situáciu druhého človeka akoby to bola Vaša situácia. Perspektívu druhého človeka si natrvalo ponecháte vo vedomí. 3. Prispôsobenie: Aktualizovať svoje činy a myslenie. Účelom je, aby Ste boli užitoční pre človeka, do ktorého situácie Ste sa vcítili. 0. (Nultá fáza) Streh: Keď si uvedomíte pozitívne následky empatie, budete v strehu. Nultá fáza prebieha neustále. Je východisko pre prvú fázu.

Porucha empatie

MAVYD je dospelý človek v produktívnom veku. Napriek tomu robí panovačné zlomyseľnosti. Sú to bezcieľne krátkodobé víťazstvá. Prichádzajú neohlásene a rýchlo vyprchajú. MAVYD používa zlomyseľnosti a deštrukčné správanie, aby vyjadril nespokojnosť. Očakáva od ľudí v okolí, že sa mu vo všetkom prispôsobia. MAVYD vnucuje svoj názor členom skupiny. Chce dosiahnuť automatické preberanie názoru – APN.

Nekonečné prispôsobovanie od okolia je nereálne. MAVYD žije v nereálnych očakávaniach, pretože má poruchu empatie. Odosobnenie, vcítenie a prispôsobenie je náročný proces, ktorý zvládne iba samostatný človek. MAVYD netrénuje empatiu, pretože je nesamostatný. Potrebuje pokyn od vyššej autority, aby sa odosobnil. Keďže nie je fyzicky možné, aby ho stále niekto upozorňoval, MAVYD si nevyvíja empatiu.

Problém nastane, keď sa musia dohodnúť dvaja ľudia s poruchou empatie. Ani jeden nevie ustúpiť. Obaja očakávajú, že druhá strana sa prispôsobí. Keď sa to nedeje, začne sa zlomyseľná panovačná vojna. Vzniká chaos a spomalenie činností v skupine.

Zlomyseľnosti sú vonkajším prejavom poruchy empatie, ktorá vznikla u nesamostatného človeka. Očakáva, že okolie sa mu donekonečna prispôsobí. Ak sa to nedeje, navonok sa to prejaví deštrukčným správaním.

Izoluje sa

Kvôli poruche empatie sa MAVYD izoluje od skupiny niekoľkými spôsobmi. 1. Slepé uličky: Nepochopí situáciu druhého človeka ani keď sa situácia opakuje. Nepochopí ju ani keď situáciu pozná z vlastnej skúsenosti. Pravidelne sa dostáva do slepých uličiek. 2. Neužitočný: Má pocit víťazstva, ak sa mu prispôsobíte. Vyhľadáva situácie, v ktorých sa mu okolie prispôsobí. Preto je neužitočný. Raz za čas sa to vyplaví na povrch. 3. Vybíja zlosť na slabších: Identifikuje slabého člena skupiny. Vybíja si na ňom zlosť.

Samostatnosť rovná sa spolupráca

Vďaka samostatnosti si človek vyvíja empatiu. Vďaka empatii sa zaradí do skupiny a lepšie spolupracuje. Samostatnosť nie je individualizmus. MAVYD je individualista, ktorému sa treba donekonečna prispôsobovať. Na Slovensku nemáme tradíciu líderstva. Mýlime si nesamostatnosť a spoluprácu. Ak potrebujete výpomoc s činnosťami, ktoré by Ste zvládli sami, je to manipulácia. Čím viac samostatnosti, tým viac empatie. Čím viac empatie, tým lepšia spolupráca. Samostatnosť si vyžaduje psychickú odolnosť.

Nesamostatní ľudia s poruchou empatie vyhľadávajú rozhodovacie pozície. Rozdeľujú tím a robia zlomyseľnosti. Mladí a šikovní ľudia odchádzajú žiť do zahraničia kvôli MAVYDom na rozhodovacích pozíciách. Každých desať rokov príde kríza. Sme neustále nepripravení kvôli MAVYDom na rozhodovacích pozíciách. Možno v roku 2030 príde ďalšie ťažké obdobie. Mali by sme sa zamerať na psychickú odolnosť.

K téme odporúčam aj Rosegold generation X.: Súhrn a Rosegold generation IX: Pretvárka 2020.

Pre informácie kliknite na obrázok

Rosegold generation X.: Súhrn

Od roku 2017 píšem o ľuďoch, ktorí ignorujú produktívny vek. Sú to prevažne muži a na prvý pohľad pôsobia bezproblémovo. Nedostatky, ktoré zverejňujem, som najprv videl sám na sebe. Ignorovanie produktívneho veku je v našej spoločnosti bohužiaľ rozšírené. Nezodpovední individualisti vyhľadávajú rozhodovacie pozície a zakladajú vlastné rodiny. Podľa mňa je to problém. Sériu článkov som nazval Rosegold generation. Nasleduje súhrn z deviatich príspevkov.

Continue reading Rosegold generation X.: Súhrn

Rosegold generation IX: Pretvárka 2020

Sme dospelí ľudia iba v dobrých časoch. V ťažkých časoch sa správame ako pubertiaci. Každých desať rokov príde kríza. Žijeme životy bez následkov, akoby pohodlie trvalo donekonečna. Na rozhodovacie pozície obsadzujeme nespoľahlivých infantilných ľudí. Sú závislí na popularite a neriešia problémy. My predavači a predavačky v potravinách vidíme, že chorobný individualizmus je na Slovensku rozšírený. Zavedenie prísnych opatrení spôsobilo, že zákazníci si na nás vybíjajú zlosť. Robia to napriek tomu, že naša práca je užitočná.

Život bez následkov

Niektorí slovenskí politici sa správajú ako pubertiaci. Zvolili sme infantilných politikov, pretože nemáme tradíciu líderstva. Infantilní ľudia nie sú iba vo verejných funkciách. Nájdeme ich na rozhodovacích pozíciách naprieč našou spoločnosťou. Človek, ktorý je mentálne zaseknutý vo veku pubertiaka, má Peter Pan syndróm. Vzniká u jednotlivca, ktorý vyrastal bez prekážok. Počas dospievania bol príliš chránený okolím. Nemusel znášať následky svojich činov a ignoroval povinnosti. Peter Pan syndróm znamená, že človek je v produktívnom veku, ale žije bez následkov. Chce postupovať v živote, ale nemá disciplínu. Preto sa z neho stáva manipulatívny vydierač – MAVYD.

Mýli si rozhodovanie s popularitou

MAVYD vyhľadáva rozhodovaciu pozíciu, lebo má nereálne očakávania. Myslí si, že kto je populárny, môže automaticky rozhodovať. Myslí si, že kto rozhoduje, je automaticky populárny. Líder nie je nikdy obľúbený u každého člena tímu. Raz za čas príde obdobie, kedy je celá skupina proti nemu. Líder musí byť psychicky silný.

MAVYD je psychicky slabý človek. Vyhýba sa ťažkým rozhodnutiam. Vyhýba sa nepríjemným situáciám. Vyhľadáva pre seba výhody a obchádzanie pravidiel. Robí všetko pre to, aby vyhral nelogické preteky o popularitu. Chce rozhodovať, ale nechce prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Chce byť stredobod pozornosti, ale nechce riešiť problémy. My Slováci tolerujeme slabochov. Dokonca ich odmeňujeme organizačnými pozíciami. Slabošstvo sa šíri ďalej.

Zmena osobnosti

Ako radový člen tímu je MAVYD nápomocný. Nosí priateľskú masku a robí úslužné gestá. Vytvára okolo seba auru neškodnosti. Tvári sa, že mu záleží na spoločnom cieli. Infantilným správaním zakrýva svoje despotické vnútro. Po dosiahnutí rozhodovacej pozície sa z MAVYDa stáva despota bez empatie. Riadi sa iba podľa seba. Nevypočuje názor členov skupiny. Zmena osobnosti je viditeľná.

Manipulatívny vydierač / infantilný despota zneužíva postavenie lídra. Tím degeneruje, zatiaľ čo MAVYD sa venuje pôžitkom a závislosti na popularite.

Vydieračov paradox

MAVYD potrebuje výpomoc v činnostiach, ktoré by zvládol sám. Kvôli jeho nesamostatnosti mrhá časom členov tímu. Obklopuje sa pomocníkmi, ale rozhodnutia robí iba podľa seba. Neoverí dostupné informácie. Nevypočuje názor skúsených ľudí.

Vydieračov paradox znamená, že MAVYD je nesamostatný, napriek tomu je jediný, kto vedie. Potrebuje výpomoc od okolia, ale nezapojí okolie do rozhodovania. Skupina pracuje neefektívne. Čas je stratený a rozhodnutia sú nepresné.

Predajne potravín počas lockdownu

Zákazníci sa správajú ako chorobní individualisti. Vybíjajú si zlosť na predavačoch a predavačkách. Považujú nás za menejcenných. Nerešpektujú naše pokyny a robia, čo sa im zachce. Rozkazujú nám, akoby oni boli zamestnanci a my iba náhodní návštevníci z ulice. Tvária sa, že pre nich pravidlá neplatia.

Od zavedenia lockdownu musíme znášať arogantné slovné útoky, zlomyseľné sabotáže a pomstychtivú šikanu. Naši zamestnávatelia sa nás nezastanú. Trucovití zákazníci nás spomaľujú natoľko, že nestíhame plniť povinnosti. Následne sa sťažujú, že nestíhame.

Užitoční pre všetkých

Sme unavení z neustáleho hádania sa s panovačnými ľuďmi. Kvôli tomu robíme chyby a vznikajú nedostatky v predajniach. Nemôžeme sa sústrediť na vykladanie tovaru, blokovanie nákupov a prácu s peniazmi.

Robíme užitočné zamestnanie. Vďaka nám majú ľudia k dispozícii každodenné potraviny. Napriek tomu nás ponižujú. Spoliehajú sa, že im to prejde. Beztrestne šikanujú predavačov a predavačky, aj keď vedia, že vďaka nim sú potraviny otvorené aj počas celosvetovej krízy.

Disciplína a tímová práca

Určite poznáte vo Vašom okolí niekoho, kto v minulosti prežil ťažké obdobie. Sú medzi nami vytrvalí ľudia. Sú zvyknutí na prekonávanie prekážok. Mali by sme si ich všimnúť a zobrať si od nich príklad.

Sú medzi nami ľudia, ktorí sa v minulosti ocitli v nespravodlivej situácii. Sú zocelení stresom a neistotou. Majú skúsenosti s ťažkými okolnosťami. Prestaňme si všímať manipulatívnych vydieračov a dajme slovo lídrom a líderkám.

K téme odporúčam aj Rosegold generation VII: Mentálne zaseknutí vo veku pubertiakov a Rosegold generation VIII: Manipulatívni vydierači.

Pre informácie kliknite na obrázok

Rosegold generation VIII: Manipulatívni vydierači

Peter Pan syndróm je problém. Vzniká u človeka, ktorý sa mentálne zasekol vo veku pubertiaka. Ignoruje produktívny vek a povinnosti dospelého človeka. Je závislý na pohodlí, pôžitkoch a popularite. Je nesamostatný a neužitočný pre svoje okolie. Nemá disciplínu a neuznáva prácu v tíme. Nevie pracovať v strese, nemá dlhodobú perspektívu a robí nelogické rozhodnutia. Ľudia s Peter Pan syndrómom sa dostávajú do rozhodovacích pozícií. Svojou neschopnosťou spomaľujú celý tím a spôsobujú chaos. Neriešia krízy a neužívajú príležitosti.

MAVYD – manipulatívny vydierač

Človek bez disciplíny nemá vlastné výsledky. Priživuje sa na práci iných. Nadväzuje vzťahy za účelom manipulácie a emocionálneho vydierania. Hľadá psychicky slabú osobu. Skúša nasledovné experimenty: 1. Narušuje Váš osobný priestor. 2. Robí nevyžiadané drobné láskavosti. 3. Venuje Vám pozornosť. 4. Dáva na Vaše slová. Je to emocionálna pasca. Sleduje, ako budete reagovať. Ak sa chytíte návnady, nasleduje druhá fáza manipulatívneho vydierania. Posúva na Vás nepríjemné povinnosti, ktorým sa chce vyhnúť. Očakáva, že prehliadnete jeho nedostatky. Vnucuje Vám názory na svet. Vyhľadáva Vašu ochranu, keď sa dostane do problémov. Popri tom buduje vlastnú popularitu, aby sa mu odpustili všetky chyby. Sám seba berie vážne. Ostatných ponižuje, aj keď potrebuje ich pomoc. Chce mať dôveru ľudí v okolí. V najmenej vhodnom okamihu ich zákerne podrazí.

Manipulatívny vydierač zámerne rozdeľuje vlastnú skupinu (pracovný tím alebo rodinu/známych). Používa intrigy a ohováranie. Sám o sebe tvrdí, že je nenahraditeľný. Profituje z rozdelenej skupiny. Napredovanie v živote si zabezpečuje vytváraním prekážok iným ľuďom. Neuznáva napredovanie na základe výsledkov a schopností. Poctivých a samostatných ľudí neutralizuje rôznymi spôsobmi: 1. Ignoruje ich nápady a názory, aj keď majú logiku. 2. Prisvojuje si ich výsledky. 3. Hľadá nepodstatné chyby, aby ich kritizoval.

Manipulatívny vydierač je sám manipulovaný iným vydieračom. Je sklamaný, ak stretne samostatného človeka. Pripomína mu, že žiť sa dá bez emocionálneho vydierania. Nevidí však chybu v sebe. Svoj hnev namieri na okolie.

MAVYD sa dá identifikovať v stresovej situácii. Ak sa Vaša skupina rozdeľuje následkom stresu, všímajte si činy jednotlivcov. MAVYD sa nesnaží situáciu upokojiť. Využíva ju na zvýšenie vlastnej popularity. Môže sa stať, že ho uvidíte s dobrou náladou, ktorú ani nebude skrývať.

Manipulatívny vortex

Manipulatívnemu vydieračovi vadí nepríjemná práca. Posúva ju poctivým ľuďom. Paradoxne vďaka nepríjemnej práci sa poctivý človek zvýrazní. Získa skúsenosti a vyrieši problematické situácie. Medzi ostatnými členmi tímu má uznanie. Vidia jeho užitočnosť. Manipulatívnemu vydieračovi to vadí. Je ukrátený o popularitu. Samostatných ľudí zákerne odstraňuje z tímu. Jeho život je neustály stres. Vyhýba sa nepríjemnej práci a odstraňuje poctivých ľudí. Kvôli tomuto manipulatívnemu vortexu nemá čas na vytváranie hodnoty. Pre svoj tím je neužitočný. Škodí hneď dvakrát. Najprv zhodí povinnosti na niekoho iného a toho istého človeka následne odstráni.

MAVYD na rozhodovacej pozícii

Vytvára narušený tím. Psychicky slabí jednotlivci sú manipulovaní. Silní jednotlivci sú spochybňovaní. Táto schéma funguje v dobrých časoch. Nie sú odolní a v ťažkých časoch nezvládajú stres. MAVYD potrebuje slabých jednotlivcov, aby sa udržal na pohodlnom mieste. Jeho svet je nekonečné porovnávanie a nelogická súťaž o popularitu. MAVYD je chodiaca čierna diera. Nedokáže sa uskromniť pre dobro celku. Okráda ľudí o čas.

Manipulatívny vydierač nemá nadosobnú víziu. Trpí abstraktnou hladovkou. Počas hladomoru sa ľudia zvrhnú na kanibalizmus. MAVYD sa priživuje na ľuďoch, ktorí majú životnú misiu. Prenáša na nich svoje predsudky. Potláča ich osobnosť. Určite to poznáte aj z vlastného života. Cudzí človek Vás nútil potlačiť Vašu osobnosť do takej miery, že Ste prestali byť sami sebou. Manipulatívni vydierači profitujú z toho, že sa o ich spôsoboch verejne nerozprávame.

Každých desať rokov príde kríza. Rok 1989 a rozpad Sovietskeho zväzu. Rok 2001 a vojna proti terorizmu. Rok 2008 a finančná kríza. Rok 2020 a pandémia. My Slováci dovolíme manipulatívnym vydieračom fungovať na rozhodovacích pozíciách. Preto sme neustále nepripravení. Každá zmena nás zaskočí. Možno v roku 2030 príde ďalšie ťažké obdobie. Mali by sme vymeniť manipulatívnych vydieračov za užitočných lídrov a líderky.

K téme odporúčam aj Rosegold generation VI.: Piaty symptóm a Rosegold generation VII: Mentálne zaseknutí vo veku pubertiakov.

Pre informácie kliknite na obrázok

Rosegold generation VII: Mentálne zaseknutí vo veku pubertiakov

Nesamostatní ľudia v produktívnom veku majú sedem symptómov. Nedodržujú pravidlá. Poučujú o veciach, ktorým nerozumejú. Nepracujú pod stresom. Používajú zdrobneniny keď to nie je nutné. Nevytvárajú rezervy, lebo sa venujú pôžitkom. Sabotujú samostatných ľudí, lebo sa ich boja. Neriešia problémy, lebo nemajú iniciatívu. Porucha sa nazýva Peter Pan syndróm. V texte používam pojem infantilný despotizmus.

Sú dva spôsoby, ako sa človek mentálne zasekne. Traumatický, keď zažije náročnú, násilnú situáciu, ktorá je mimo jeho chápanie. Mozog sa zasekne v detskom veku. Je to obranný mechanizmus. Postupný, keď počas dospievania chýba pocit samostatnosti a zodpovednosti. V zahraničí ho označujú ako Peter Pan syndróm a je predmetom tohto článku.

Spoločenská úroveň

Podľa mňa existuje päť dôvodov, prečo sa ľudia narodení po Nežnej revolúcii (alebo krátko pred) mentálne zasekli vo veku pubertiakov.

Nemáme tradíciu líderstva. Komunistický režim potláčal líderstvo v ľuďoch. Vyhladil líderské osobnosti. Na rozhodovacích pozíciách sú chorobní individualisti. Mladí ľudia nemajú vzory.

Príliš veľa možností. Počas prechodu z komunizmu do post-komunizmu chýbala sebakontrola. Prišiel nával materiálnych možností, spotrebného tovaru a spôsobov zarobiť peniaze. Rodičia preniesli nedostatok sebakontroly na svoje deti.

Nefungujúce manželstvá. Veľa manželstiev končí rozvodom, alebo sú v nefungujúcom stave. Ľudia sa odvrátili od partnerov a zamerali sa na deti. Ochraňujú ich pred stresom, vypomáhajú s banálnymi povinnosťami a vytvárajú nereálne očakávania. Mladí ľudia sú nesamostatní. Vyhýbajú sa nepríjemnej práci a nevedia fungovať v tíme.

Infantilní ľudia v médiách. Televízie, rádiá, noviny a časopisy majú v redakciách infantilných ľudí, ktorí šíria zjednodušené názory na svet. Diváci to sledujú od rána do večera. Myslia si, že je normálne byť infantilný, klásť infantilné otázky a odmeňovať infantilnosť v iných ľuďoch. Mnohí diváci sledujú iba slovenské médiá a neovládajú cudzí jazyk. Neporovnávajú prácu slovenských novinárov so zahraničím. Nevedia, aké otázky by sa mal profesionálny novinár pýtať. Nevedia, čo by mal profesionálny príspevok v médiách obsahovať.

Mečiarizmus. Namiesto riadeného prechodu do post-komunizmu prišla doba primitivizmu. Násilie na ulici bola bežná vec. Mnohí rodičia sa kvôli tomu zamerali na svoje deti viac ako je zdravé a príliš ich ochraňovali.

O tejto téme hovorím vo videu Prerastené deti zo 16.7.2019.

Individuálna úroveň

Človek v puberte zažíva dobrý pocit z úspechu. Stále je však nesamostatný. Rodičia by mali vyžadovať zodpovednosť a samostatnosť. Niektorí to nedokážu. Ich deti sa mentálne zasekli. Sú nesamostatní a nezodpovední, aj keď majú zamestnanie a vlastné rodiny.

Infantilný despota je závislý od dobrého pocitu z úspechu. Produktívny vek je plný povinností. Dobrý pocit z úspechu prichádza zriedkavo. Infantilný despota je sklamaný.  Vyhľadáva krátkodobé úspechy a vytvorí z toho nekonečný zlozvyk. Pravidelne musí dostávať dávku úspechu a udržovať hladinu dobrého pocitu. Ak sa to nedarí, jeho nálada prudko klesá.

Perspektíva versus popularita

Nenaučí sa vnímať dlhodobú perspektívu. V celoživotnom horizonte je jeho život chaos, poskladaný z krátkodobých úspechov. Veľkú váhu prikladá prvému dojmu. Nesnaží sa vidieť ďalšie vrstvy reality, ktoré sú za prvým dojmom. Nevie sa odosobniť a opakovane si vyberá ľahšiu cestu. Jeho myseľ je preťažená prvotnými emóciami, predsudkami a zjednodušovaním. Dostáva sa do slepej uličky a nepredvída udalosti. Keď si uvedomí chybu, stratil veľa cenného času. Nato, aby sa dostal zo slepej uličky, potrebuje ďalší cenný čas a výpomoc od okolia. Stáva sa z neho neužitočný človek.

Hlavný cieľ infantilného despotu je najpopulárnejšia pozícia v skupine. Manipuluje a emocionálne vydiera, aby dosiahol pohodlný život. Keď sa stretnú dvaja infantilní despoti, začnú nelogickú vojnu o popularitu. Infantilný despota nemá vlastné výsledky.  Ak stretne silnejšieho človeka, začne sa na ňom priživovať. Ak stretne slabšieho človeka, začne ho šikanovať.

Infantilný despota neuznáva tímovú prácu, lebo je závislý na popularite. Tomuto cieľu podriaďuje všetky kroky. Odoberte mu popularitu a pýtajte sa, akú logiku majú jeho činy. Tým ho najviac zraníte. Nevie vysvetliť svoju logiku, lebo sleduje iba vlastný prospech.

My Slováci dovolíme infantilným despotom pracovať v rozhodovacích pozíciách. Je to problém.  Vytvárajú manipulatívno-vydieračskú atmosféru v spoločnosti. Neplnia sa zadania, náročné úlohy sú pridelené zopár poctivým jednotlivcom a spochybňujú sa ľudia so skúsenosťami.

K téme odporúčam aj Rosegold generation II.: Prerastené deti a Rosegold generation VI.: Piaty symptóm.

Pre informácie kliknite na obrázok

Rosegold generation VI.: Piaty symptóm

Nesamostatní ľudia v produktívnom veku sa vyznačujú štyrmi symptómami. Nedodržujú pravidlá. Poučujú o veciach, ktorým nerozumejú. Nevedia pracovať pod stresom. V komunikácii používajú zdrobneniny, aj keď to nie je nutné. Na prvý pohľad sú dospelí, ale mentálne sa zasekli vo veku pubertiaka. Vyrastali bez životných prekážok a s neustálou výpomocou od rodičov. Porucha sa označuje termínmi Peter Pan syndróm alebo prerastené deti. V mojich textoch používam pojmy infantilný despotizmus alebo chorobný individualizmus. 

5. symptóm: Pôžitkárstvo

Infantilný despota vidí zmysel života vo vyhľadávaní pôžitkov. Pôžitkárstvu venuje príliš veľa času. Samostatní ľudia si odrieknu krátkodobé pôžitky. S voľným časom narábajú premyslene. Vytvárajú rezervy na nečakané udalosti. Sú to príležitosti alebo krízy, ktoré nikto nepredpovedal, ale objavujú sa pravidelne.

Finančná rezerva je iba začiatok. Šetrenie peňazí je prvý level. Časová rezerva znamená splniť povinnosti rýchlejšie ako momentálne potrebujete. Vo zvyšnom čase môžete pomáhať iným s ich povinnosťami, alebo sa naučiť novú činnosť. Vedomostná rezerva znamená študovať viac ako momentálne potrebujete. Rozširovať obzory aj v oblastiach, ktoré sa vás priamo netýkajú. Výkonnostná rezerva znamená trénovať viac ako momentálne potrebujete.

Príležitosti a krízy sa objavujú bez varovania a vytvárajú stres. Dokážete ho ustáť, iba ak máte rezervy. Infantilný despota ich nemá a nie je pripravený. Nedokáže využiť príležitosť ani prekonať krízu. Spolieha sa na výpomoc a využíva rezervy niekoho iného. 

6. symptóm: Strach zo samostatných ľudí

Infantilný despota je spokojný iba ak on jediný je autorita. Obklopuje sa ľuďmi, ktorí akceptujú jeho nesamostatnosť a donekonečna sa mu prispôsobujú. Samostatní ľudia dodržujú pravidlá a podporujú kultúru samostatnosti u iných. Najdôležitejšie sú pre nich výsledky a tímová práca.

Pre infantilného despotu sú priority popularita a sebaprezentácia. Má strach zo samostatných ľudí, lebo ich nemôže vydierať ani podplatiť. Cíti, že jeho chorobne individualistický svet je ohrození. Snaží sa ich neutralizovať. Spolieha sa na intrigy, ohováranie, sabotáže a šikanu.

7. symptóm: Prizeračstvo

Infantilný despota nemá iniciatívu. Tvári sa, že problémy neexistujú. Čaká, aby ich vyriešil niekto iný. Prizeračstvo má tri fázy. Objaví sa problém a infantilný despota sa ukryje v nádeji, že iniciatívni ľudia začnú konať. V druhej fáze sleduje riešenie problému z bezpečnej diaľky. V tretej fáze je jasné, že riešenie je správne. Problém je takmer zažehnaný. Infantilný despota sa zjaví ako na zavolanie a rozdáva pokyny. Tvári sa, že celý čas bol pri riešení. Prisvojuje si výsledky iných ľudí.

Infantilný despota je závislý na autorite a vyhľadáva rozhodovacie pozície. Paradoxne však nevie predvídať problémy ani ich riešiť. Pre svoj tím je záťažou, vytvára chaos a v extrémnych prípadoch je jeho prizeračstvo nebezpečné pre okolie.

Infantilní despoti sú neužitoční jednotlivci. Nevytvárajú rezervy, lebo sa venujú pôžitkom. Sabotujú samostatných ľudí, lebo sa ich boja. Neriešia problémy, lebo nemajú iniciatívu. Peter Pan syndróm je reálny problém a mali by sme sa ním zaoberať.

Odporúčam aj Rosegold generation II.: Prerastené detiRosegold generation IV.: Shellshock.


dsafasffsdfdsfsd
Pre informácie klinknite na obrázok.

Rosegold generation IV.: Shellshock

Prvá svetová vojna má v dejinách zvláštne miesto. Prvýkrát sa vo veľkom merítku využívalo delostrelectvo a automatické zbrane. Velitelia bohužiaľ nedokázali prispôsobiť svoje taktické myslenie novej realite. Technológia bola vyspelejšia ako rozhodovacie schopnosti ľudí na bojisku. Výsledkom bola katastrofa vo forme miliónov mŕtvych a ranených.

Continue reading Rosegold generation IV.: Shellshock