Prosím a ďakujem #3

Séria fiktívnych blogov. Názov nesúvisí s obsahom, ale v bežnom kontakte sú slová Prosím a Ďakujem vzácne. Namiesto “Prosím Vás, urobte to a to.” hovoríme “Urobte to a to, áno?” / “Urobte to a to, dobre?”. Čo je to za detinskú komunikáciu? Čo je to za svet bez Prosím a Ďakujem? Continue reading “Prosím a ďakujem #3”