Séria RoseGen Články

Rosegold generation XIII.: Mechanizmus ilúzie

Od roku 2017 píšem o ľuďoch, ktorí ignorujú produktívny vek. Sú to prevažne muži a na prvý pohľad pôsobia bezproblémovo. Človek, ktorý je mentálne zaseknutý vo veku pubertiaka, má Peter Pan syndróm. Vzniká u jednotlivca, ktorý vyrastal bez prekážok. Má prácu a vlastnú rodinu, ale žije bez následkov. Chce postup v živote, ale nemá disciplínu. Stáva sa z neho manipulatívny vydierač – MAVYD. Skrátený prehľad o Peter Pan syndróme ponúkam v článku Rosegold generation X.: Súhrn.

Odosobnenie

Stres je nepríjemná súčasť života. Ak si zvyknete na prekonávanie prekážok, objavíte pozitívne účinky stresu na Vaše myslenie. Naučíte sa odosobniť. Pozdvihnete sa nad vlastné pohodlie, ambície aj obavy. Uvidíte, že patríte k skupine (rodine alebo pracovnému tímu). Jej členovia sú rovnako dôležití ako Vy.

Vďaka pravidelnému odosobneniu spoznáte novú perspektívu. Užitočnosť pre ľudí Vám prinesie pocit spokojnosti. Máte väčšiu radosť z úspechu celej skupiny ako z osobného úspechu. Užitočný skutok je viditeľný sám od seba. Nepotrebujete naň dodatočne upozorňovať.

Závislý na pochvale

MAVYD sa vyhýba stresu. Nepozná odosobnenie. Nerozmýšľa o užitočnosti a následkoch. Svoju hodnotu v skupine odvíja od pochvaly, ktorú dostane. Sebavedomie stúpa a klesá podľa množstva pozitívnej odozvy od okolia. Dobrý pocit však nie je stabilný. Ak sa stratí, potrebuje novú dávku sebavedomia. Do svojho myslenia nepustí kritiku ani sebakritiku. V živote MAVYDa vzniká ilúzia, lebo je závislý na pochvale.

Nato, aby ju získal, má postupy:

  • 1. Opakovanie: Venuje sa činnostiam, za ktoré zaručene dostane pochvalu. Neučí sa nové schopnosti. Pri tréningu vznikajú chyby. MAVYDa to oberá o príležitosť dostať pochvalu. Následok je, že nemá skúsenosti.
  • 2. Viacnásobná pochvala: Za jeden výsledok môže byť pochválený viackrát. Dosiahne to rozdeľovaním skupiny. Zámerne zhoršuje vzťahy medzi členmi. Komunikácia je slabá. MAVYDovi to vyhovuje. Za ten istý úspech je pochválený od jednotlivých členov nezávisle od seba. Následok je, že rozdelená skupina nie je odolná proti stresu.
  • 3. Zdroj pochvaly: Zdržiava sa v blízkosti vyššej autority. Pre MAVYDa je zdroj pochvaly. Členovia tímu vidia jeho individualizmus. Následok je, že sa izoluje od skupiny.

Pochvala je skratka

MAVYD je neužitočný a nesamostatný. Pravidelne sa dostáva do slepých uličiek. Izoluje ho to od tímu. Vyhľadáva pochvalu, aby kompenzoval svoju neužitočnosť. Vníma ju ako skratku naspäť do skupiny.

Ak nedostane očakávanú pochvalu, je sklamaný. Ťažko znáša nedostatok pozitívnej odozvy. Vadí mu spolupráca so skúsenými ľuďmi. Oberajú ho o pozornosť. MAVYD spochybňuje skúsených ľudí. Ohováranie vníma ako protiváhu pochvaly. Vymýšľa intrigy podľa prvého dojmu. Svoje unáhlené závery vnucuje okoliu. Manipuluje nevinnými ľuďmi, aby dosiahol emocionálne vydieranie.

Pochvala a spochybňovanie sú pre MAVYDa dôležité, aj keď nie sú skutočné. Poskytujú mu iba osobné víťazstvo. Zaberajú príliš veľa času. Nevytvára trvalú hodnotu pre skupinu.

Tuctové riešenia

Závislosť na pochvale spôsobuje, že nezvláda stres. Prejavuje sa to niekoľkými spôsobmi:

  1. Neoriginálny: Raz za čas sa objaví situácia, na ktorú neexistuje návod. MAVYD nevymyslí originálny postup. Spolieha sa na tuctové riešenia, ktoré fungovali v minulosti. V novej situácii sa dajú použiť iba čiastočne alebo sa nedajú použiť vôbec.
  2. Plytvanie zdrojmi: Prehliada krízu, ktorá je ešte v zárodku. Zámerne ju necháva prerásť do viditeľných rozmerov. Ak by ju zachytil okamžite, nedostal by pochvalu. MAVYD získa pozornosť členov skupiny, ktorí si všimnú jeho okázalé riešenie. Viditeľná kríza si vyžaduje viac práce ako kríza v zárodku. Plytvá zdrojmi a energiou, ktoré by sa dali využiť lepšie. MAVYD riskuje, že problém sa dostane mimo kontrolu a spôsobí zbytočnú škodu.
  3. Pasivita: Ak má na výber viac postupov, nedokáže sa rozhodnúť. Nie je mu jasné, ktoré riešenie mu prinesie pochvalu. MAVYD uprednostní pasivitu pred neistým výsledkom.

Empatia, rozhodovanie, originalita

MAVYD vyhľadáva rozhodovacie pozície v spoločnosti. Darí sa mu iba v dobrých časoch. V náročných okolnostiach sa nevie prispôsobiť. Má ťažkosti s empatiou, rozhodovaním a originalitou. Je nesamostatný, preto má slabú empatiu. Je nedisciplinovaný, preto sa rozhoduje na základe prvého dojmu. Je závislý na pochvale, preto je neoriginálny.

Každých desať rokov príde kríza. Originálni lídri a líderky majú náskok v nečakaných situáciách. Schopnosť vytvárať vlastné postupy si vyžaduje zamyslenie a tréning. Je to nepohodlná činnosť. Líder/líderka musí obísť tuctové riešenia. Empatia, rozhodovanie a originalita majú vplyv na úspech celej skupiny. Mali by sme sa o nich rozprávať.

K téme odporúčam aj Rosegold generation XII.: Vplyv disciplíny na rozhodovanie.

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: