Rosegold generation XII.: Vplyv disciplíny na rozhodovanie

Od roku 2017 píšem o ľuďoch, ktorí ignorujú produktívny vek. Sú to prevažne muži a na prvý pohľad pôsobia bezproblémovo. Človek, ktorý je mentálne zaseknutý vo veku pubertiaka, má Peter Pan syndróm. Vzniká u jednotlivca, ktorý vyrastal bez prekážok. Má prácu a vlastnú rodinu, ale žije bez následkov. Chce postup v živote, ale nemá disciplínu. Stáva sa z neho manipulatívny vydierač – MAVYD. Skrátený prehľad o Peter Pan syndróme ponúkam v článku Rosegold generation X.: Súhrn.

Rozhodovanie

Je súbor psychických procesov, ktorých zmyslom je vyhľadať vhodný spôsob konania v určitej situácii. Rozhodovanie prežívame ako nepríjemný citový stav napätia. Definícia z Otvorenej Filozofickej Encyklopédie.

Disciplína nie je obmedzovanie

Vonkajšou disciplínou sa prinútime k fyzickej činnosti / nečinnosti smerom k prostrediu. Vnútornou disciplínou sa prinútime k mentálnej činnosti / nečinnosti. V našich mysliach vznikajú krátkodobé pocity. Pre ľudské ego sú lákavé. Potvrdzujú naše názory, ak sú pozitívne. Dajú dôvod na sebaľútosť, ak sú negatívne. Nie sú založené na realite. Stratia sa, ak ich ignorujeme. Je to namáhavá rutina. Vyžaduje si vnútornú disciplínu.

Obmedzovanie nemá zmysel z dlhodobého pohľadu. Disciplína je nepríjemná a podobá sa na obmedzovanie. Rozdiel vidíme s odstupom času. Disciplína prináša výsledky. Zvyšovanie vonkajšej disciplíny pôsobí aj na vnútornú disciplínu. Navzájom sa podporujú.

Porucha rozhodovania

MAVYD je dospelý človek v produktívnom veku. Napriek tomu sa nevie rozhodovať. Dostane krátkodobý pocit. Neprinúti sa, aby ho ignoroval. Považuje ho za realitu. Na základe falošného dojmu prijíma rozhodnutia. MAVYD je nesamostatný a vyrastal bez disciplíny. Málo vonkajšej disciplíny znamená málo vnútornej disciplíny. Krátkodobé pozitívne a negatívne pocity mu neumožňujú správne sa rozhodovať.

MAVYD a jeho skupina (rodina alebo pracovný tím) doplácajú na zlé rozhodnutia. Na opravu míňajú drahocenné zdroje. Nevytvárajú zásoby na horšie obdobie. Najvážnejší následok je stratený čas. Materiálne zdroje sa dajú získať znova. Nevyužitý čas je navždy preč.

Dva prístupy v líderstve

Priamy prístup znamená, že líder/líderka osobne urobí rozhodnutie. V nepriamom prístupe ho naznačuje okoliu. Členovia skupiny sa k rozhodnutiu dopracujú. Vďaka tomu majú viac sebavedomia a skúseností. Nepriamy prístup je ohľaduplný k medziľudským vzťahom. Má význam, ak je použitý pre dobro celku. Pre lídra je vhodný nástroj, ak sa nemusí ponáhľať s rozhodnutím, keďže je pomalší ako priamy prístup.

MAVYD si nepriamym prístupom zariaďuje bezproblémový život. Dobro skupiny ho nezaujíma. Chráni sa pred následkami vlastných rozhodnutí. Zodpovednosť zvalí na iného člena. Ak chce urobiť rozhodnutie, podsúva ho okoliu. Nepriamym prístupom získa výsledok, ktorý je preňho prospešný, ale bez následkov v prípade problémov. Stres zo zodpovednosti je preňho neznesiteľný, pretože je psychicky slabý. Situácia, ktorá si vyžaduje priamy prístup, je pre MAVYDa problém. Vyhýba sa rozhodnutiu, aj keď je potrebné ponáhľať sa.

Prvý dojem

MAVYD ho vníma ako smerodajný. V dobrých časoch sa správa, akoby trvali večne. Nepripravuje sa na zmenu. Nevytvára zásoby ani náhradné plány. Aj v zlých časoch sa správa, akoby trvali večne. Nehľadá možnosti na zlepšenie situácie a spôsobuje paniku. Navonok sa zdá ako otrok prvého dojmu. Nepodstatné okolnosti majú vplyv na jeho emócie. Nálada sa mení podľa náhody. Striedanie emócií spôsobuje u MAVYDa psychické problémy. Rieši ich závislosťou na návykových látkach alebo nezdravom životnom štýle.

Nadávky

Po Nežnej revolúcii sa rozšírila výchova bez prekážok. Rodičia podporujú v deťoch nereálne očakávania. Prispôsobili sme tomu aj témy rozhovorov. Slová disciplína a pravidlá nepoužívame vo verejnej debate. Nezapadajú do výchovy bez prekážok. Evokujú pocit radového člena s povinnosťami. Vyhýbame sa im, akoby to boli nadávky. Slovná zásoba prezrádza, ako premýšľame. Podľa mňa sme sa prispôsobili kultúre okamžitých úspechov.

MAVYD vyhľadáva organizačné pozície, ale nepripravuje sa na vedenie tímu. Jeho slabé stránky sú rozhodovanie a empatia. Nemá vnútornú disciplínu na ignorovanie krátkodobých pocitov. Vzniká problém s rozhodovaním. Samostatne sa nevcíti do situácie iného človeka. Vzniká problém s empatiou. Šikovní ľudia odchádzajú žiť do zahraničia kvôli MAVYDom na organizačných pozíciách. Mali by sme sa rozprávať o poctivom líderstve a príprave, ktorú si úloha lídra/líderky vyžaduje.

K téme odporúčam aj Rosegold generation XI.: Vplyv samostatnosti na empatiu.

4 thoughts on “Rosegold generation XII.: Vplyv disciplíny na rozhodovanie”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s