Rosegold generation XI.: Vplyv samostatnosti na empatiu

Od roku 2017 píšem o ľuďoch, ktorí ignorujú produktívny vek. Sú to prevažne muži a na prvý pohľad pôsobia bezproblémovo. Človek, ktorý je mentálne zaseknutý vo veku pubertiaka, má Peter Pan syndróm. Vzniká u jednotlivca, ktorý vyrastal bez prekážok. Má prácu a vlastnú rodinu, ale žije bez následkov. Chce postup v živote, ale nemá disciplínu. Stáva sa z neho manipulatívny vydierač – MAVYD. Skrátený prehľad o Peter Pan syndróme ponúkam v článku Rosegold generation X.: Súhrn.

Empatia

Je vciťovanie sa do psychického stavu, emócií a myslenia druhého človeka. Definícia z Otvorenej Filozofickej Encyklopédie. Empatiu je potrebné trénovať v rôznych životných situáciách. Vyplatí sa to v strese. Človek s rozvinutou empatiou lepšie zvláda ťažké situácie.

Štyri fázy

Tréning empatie je práca sama o sebe. Rozdeľme ho na menšie úkony. 1. Odosobnenie: Odpojiť sa od vlastných pozitívnych a negatívnych pocitov. 2. Vcítenie sa: Predstaviť si situáciu druhého človeka akoby to bola Vaša situácia. Perspektívu druhého človeka si natrvalo ponecháte vo vedomí. 3. Prispôsobenie: Aktualizovať svoje činy a myslenie. Účelom je, aby Ste boli užitoční pre človeka, do ktorého situácie Ste sa vcítili. 0. (Nultá fáza) Streh: Keď si uvedomíte pozitívne následky empatie, budete v strehu. Nultá fáza prebieha neustále. Je východisko pre prvú fázu.

Porucha empatie

MAVYD je dospelý človek v produktívnom veku. Napriek tomu robí panovačné zlomyseľnosti. Sú to bezcieľne krátkodobé víťazstvá. Prichádzajú neohlásene a rýchlo vyprchajú. MAVYD používa zlomyseľnosti a deštrukčné správanie, aby vyjadril nespokojnosť. Očakáva od ľudí v okolí, že sa mu vo všetkom prispôsobia. MAVYD vnucuje svoj názor členom skupiny. Chce dosiahnuť automatické preberanie názoru – APN.

Nekonečné prispôsobovanie od okolia je nereálne. MAVYD žije v nereálnych očakávaniach, pretože má poruchu empatie. Odosobnenie, vcítenie a prispôsobenie je náročný proces, ktorý zvládne iba samostatný človek. MAVYD netrénuje empatiu, pretože je nesamostatný. Potrebuje pokyn od vyššej autority, aby sa odosobnil. Keďže nie je fyzicky možné, aby ho stále niekto upozorňoval, MAVYD si nevyvíja empatiu.

Problém nastane, keď sa musia dohodnúť dvaja ľudia s poruchou empatie. Ani jeden nevie ustúpiť. Obaja očakávajú, že druhá strana sa prispôsobí. Keď sa to nedeje, začne sa zlomyseľná panovačná vojna. Vzniká chaos a spomalenie činností v skupine.

Zlomyseľnosti sú vonkajším prejavom poruchy empatie, ktorá vznikla u nesamostatného človeka. Očakáva, že okolie sa mu donekonečna prispôsobí. Ak sa to nedeje, navonok sa to prejaví deštrukčným správaním.

Izoluje sa

Kvôli poruche empatie sa MAVYD izoluje od skupiny niekoľkými spôsobmi. 1. Slepé uličky: Nepochopí situáciu druhého človeka ani keď sa situácia opakuje. Nepochopí ju ani keď situáciu pozná z vlastnej skúsenosti. Pravidelne sa dostáva do slepých uličiek. 2. Neužitočný: Má pocit víťazstva, ak sa mu prispôsobíte. Vyhľadáva situácie, v ktorých sa mu okolie prispôsobí. Preto je neužitočný. Raz za čas sa to vyplaví na povrch. 3. Vybíja zlosť na slabších: Identifikuje slabého člena skupiny. Vybíja si na ňom zlosť.

Samostatnosť rovná sa spolupráca

Vďaka samostatnosti si človek vyvíja empatiu. Vďaka empatii sa zaradí do skupiny a lepšie spolupracuje. Samostatnosť nie je individualizmus. MAVYD je individualista, ktorému sa treba donekonečna prispôsobovať. Na Slovensku nemáme tradíciu líderstva. Mýlime si nesamostatnosť a spoluprácu. Ak potrebujete výpomoc s činnosťami, ktoré by Ste zvládli sami, je to manipulácia. Čím viac samostatnosti, tým viac empatie. Čím viac empatie, tým lepšia spolupráca. Samostatnosť si vyžaduje psychickú odolnosť.

Nesamostatní ľudia s poruchou empatie vyhľadávajú rozhodovacie pozície. Rozdeľujú tím a robia zlomyseľnosti. Mladí a šikovní ľudia odchádzajú žiť do zahraničia kvôli MAVYDom na rozhodovacích pozíciách. Každých desať rokov príde kríza. Sme neustále nepripravení kvôli MAVYDom na rozhodovacích pozíciách. Možno v roku 2030 príde ďalšie ťažké obdobie. Mali by sme sa zamerať na psychickú odolnosť.

K téme odporúčam aj Rosegold generation X.: Súhrn a Rosegold generation IX: Pretvárka 2020.

Pre informácie kliknite na obrázok

4 thoughts on “Rosegold generation XI.: Vplyv samostatnosti na empatiu”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s