Rosegold generation X.: Súhrn

Od roku 2017 píšem o ľuďoch, ktorí ignorujú produktívny vek. Sú to prevažne muži a na prvý pohľad pôsobia bezproblémovo. Nedostatky, ktoré zverejňujem, som najprv videl sám na sebe. Ignorovanie produktívneho veku je v našej spoločnosti bohužiaľ rozšírené. Nezodpovední individualisti vyhľadávajú rozhodovacie pozície a zakladajú vlastné rodiny. Podľa mňa je to problém. Sériu článkov som nazval Rosegold generation. Nasleduje súhrn z deviatich príspevkov.

Pojmy

Peter Pan Syndróm / PPS: Prvý krát použil pán Dan Kinley v knihe The Peter Pan Syndrome: Men who never grown up (1983, Dodd Mead). Nie je to medicínska diagnóza. Knihu pána Dana Kinleyho som nečítal. Napriek tomu používam termín PPS. Predpokladám, že kniha pána Dana Kinleyho a moja séria Rosegold generation opisujú podobné skúsenosti. Človek s PPS sa mentálne zasekol vo veku pubertiaka, pretože vyrastal bez prekážok. Je nesamostatný, aj keď je v produktívnom veku. Má nereálne očakávania od života. Vzťahy zneužíva na emocionálne vydieranie. Je závislý na popularite a má krátkodobý pohľad na svet.

Syndróm prerastených detí / SPD: Prvýkrát som použil v článku Rosegold generation IV.: Shellshock. Nevedomky som opísal fenomén, ktorý pán Dan Kinley definoval ako PPS. V nasledujúcich článkoch som použil termín PPS namiesto SPD.

Infantilný despota / ID: Prvýkrát som použil v článku Rosegold generation VI.: Piaty symptóm. Termín ID opisuje vonkajšie znaky správania človeka s PPS. Strieda infantilné správanie s despotizmom podľa toho, či má alebo nemá autoritu. Ak je radový člen, vyššiu autoritu v skupine manipuluje vďaka infantilnému správaniu. Ak je na rozhodovacej pozícii, radových členov manipuluje vďaka despotizmu.

Manipulatívny vydierač / MAVYD: Prvýkrát som použil v článku Rosegold generation VIII: Manipulatívni vydierači. Termín MAVYD opisuje vzťahy, ktoré človek s PPS nadväzuje s okolím. MAVYD uznáva transakčné vzťahy. Získa populárnu pozíciu v skupine. Zneužíva ju na manipuláciu a emocionálne vydieranie.

Shellshock (čítaj šel-šok): Dlhodobý pocit bezmocnosti. Používaný vo vojenskej profesii. Zažijú ho vojaci pod delostreleckou paľbou alebo v inej ohrozujúcej situácii, v ktorej nemajú kontrolu nad vlastným osudom.

Symptómy MAVYDa

1. Nedodržuje pravidlá: Nemá disciplínu. Vyhľadáva pre seba výnimky. 2. Poučuje o veciach, ktorým nerozumie: Má zjednodušený názor na svet. Je závislý od pocitu autority. 3. Nepracuje v strese: Ukrýva sa pred nepríjemnými situáciami. Potrebuje výpomoc v činnostiach, ktoré by zvládol sám. 4. Používa zdrobneniny, aj keď netreba: V kontakte s neznámymi ľuďmi. V kontexte, kde je to nepraktické. 5. Pôžitkárstvo: Príliš sa venuje pôžitkom. Nevytvára rezervy na zlé časy. V ťažkých obdobiach sa priživuje na rezervách niekoho iného. 6. Strach zo samostatných ľudí: Zámerne sabotuje samostatných ľudí v skupine. 7. Prizeračstvo: Nemá iniciatívu a ignoruje problémy. Čaká na výpomoc od okolia.

Shellshock v 21. storočí

MAVYD vyrastal bez sociálnych alebo zdravotných prekážok. Preto sa nevie adaptovať. Situácie, v ktorých sa musí spoľahnúť sám na seba, v ňom vyvolávajú stres. Nie je naň zvyknutý. Neprinúti sa k činom, lebo nemá disciplínu. Jeho automatická reakcia je vyčkávanie. Vzniká úzkosť zo straty kontroly, pripomínajúca vojenský shellshock. Stáva sa závislý na alkohole, drogách alebo nezdravom životnom štýle. Extrémne prípady sa rozhodnú pre samovraždu.

MAVYD vyhľadáva rozhodovaciu pozíciu v skupine. Má však nereálne očakávania. Myslí si, že líder je automaticky populárny. Myslí si, že líder nemusí znášať následky. Myslí si, že líder sa môže priživovať na výsledkoch radových členov. Obklopuje sa psychicky slabými jednotlivcami, aby dosiahol tieto podmienky. Silných jednotlivcov odstraňuje zo skupiny. Rušia jeho infantilný pohľad na svet.

Slovenská situácia

Po Nežnej revolúcii vznikli konkrétne dôvody, prečo sa niektorí ľudia mentálne zasekli vo veku pubertiakov. 1. Nemáme tradíciu líderstva: Komunisti potlačovali líderské osobnosti medzi občanmi. Preferovali chorobných individualistov. 2. Príliš veľa možností: Rodičia nezvládli výchovu detí. Chceli im dopriať materiálne možnosti. Nevyžadovali sebakontrolu. 3. Nefungujúce manželstvá: Niektorí rodičia sa odvrátili od partnerov a zamerali sa na deti. 4. Infantilní ľudia v médiách: V niektorých redakciách pôsobia infantilní ľudia. Šíria zjednodušený pohľad na svet a emocionálne vydieranie. 5. Mečiarizmus: Násilie na ulici bola bežná vec. Rodičia mali strach o deti a príliš ich ochraňovali. 6. Technológie: Internet a mobilný telefón spôsobili, že mladí ľudia sa spoliehajú na výpomoc rodičov, aj keď sú fyzicky vzdialení.

Sme na jednej lodi

Prvý krok k vyriešeniu problému PPS je podľa mňa komunikácia. Mali by sme hovoriť o PPS. V diskusii prídeme na súvislosti, ktoré by nám osamote nenapadli.

Najnovší článok v sérii je Rosegold generation IX: Pretvárka 2020, séria sa volá Rosegold generation.

Pre informácie kliknite na obrázok

6 thoughts on “Rosegold generation X.: Súhrn”

  1. Pps perfektne vysvetľuje Jordan B Petterson odporúčam pozrieť jeho videá na YouTube aj jeho knihu. Zatiaľ mam prečítanú iba jednu, druha došla dnes. Good luck there !

    Like

    1. Dobrý deň Luka, ďakujem za reakciu. Ktoré knihy? Beyond order a 12 rules? Ja som sa k nim ešte nedostal, ale mám ich na zozname. Aké máš na nich názory? Pán Peterson dobre hovorí o PPS a nie je jediný. Vo svete je viacero autorov, ktorí sa tejto téme venujú. S pozdravom Ondrej.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s