Rosegold generation IX: Pretvárka 2020

Sme dospelí ľudia iba v dobrých časoch. V ťažkých časoch sa správame ako pubertiaci. Každých desať rokov príde kríza. Žijeme životy bez následkov, akoby pohodlie trvalo donekonečna. Na rozhodovacie pozície obsadzujeme nespoľahlivých infantilných ľudí. Sú závislí na popularite a neriešia problémy. My predavači a predavačky v potravinách vidíme, že chorobný individualizmus je na Slovensku rozšírený. Zavedenie prísnych opatrení spôsobilo, že zákazníci si na nás vybíjajú zlosť. Robia to napriek tomu, že naša práca je užitočná.

Život bez následkov

Niektorí slovenskí politici sa správajú ako pubertiaci. Zvolili sme infantilných politikov, pretože nemáme tradíciu líderstva. Infantilní ľudia nie sú iba vo verejných funkciách. Nájdeme ich na rozhodovacích pozíciách naprieč našou spoločnosťou. Človek, ktorý je mentálne zaseknutý vo veku pubertiaka, má Peter Pan syndróm. Vzniká u jednotlivca, ktorý vyrastal bez prekážok. Počas dospievania bol príliš chránený okolím. Nemusel znášať následky svojich činov a ignoroval povinnosti. Peter Pan syndróm znamená, že človek je v produktívnom veku, ale žije bez následkov. Chce postupovať v živote, ale nemá disciplínu. Preto sa z neho stáva manipulatívny vydierač – MAVYD.

Mýli si rozhodovanie s popularitou

MAVYD vyhľadáva rozhodovaciu pozíciu, lebo má nereálne očakávania. Myslí si, že kto je populárny, môže automaticky rozhodovať. Myslí si, že kto rozhoduje, je automaticky populárny. Líder nie je nikdy obľúbený u každého člena tímu. Raz za čas príde obdobie, kedy je celá skupina proti nemu. Líder musí byť psychicky silný.

MAVYD je psychicky slabý človek. Vyhýba sa ťažkým rozhodnutiam. Vyhýba sa nepríjemným situáciám. Vyhľadáva pre seba výhody a obchádzanie pravidiel. Robí všetko pre to, aby vyhral nelogické preteky o popularitu. Chce rozhodovať, ale nechce prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Chce byť stredobod pozornosti, ale nechce riešiť problémy. My Slováci tolerujeme slabochov. Dokonca ich odmeňujeme organizačnými pozíciami. Slabošstvo sa šíri ďalej.

Zmena osobnosti

Ako radový člen tímu je MAVYD nápomocný. Nosí priateľskú masku a robí úslužné gestá. Vytvára okolo seba auru neškodnosti. Tvári sa, že mu záleží na spoločnom cieli. Infantilným správaním zakrýva svoje despotické vnútro. Po dosiahnutí rozhodovacej pozície sa z MAVYDa stáva despota bez empatie. Riadi sa iba podľa seba. Nevypočuje názor členov skupiny. Zmena osobnosti je viditeľná.

Manipulatívny vydierač / infantilný despota zneužíva postavenie lídra. Tím degeneruje, zatiaľ čo MAVYD sa venuje pôžitkom a závislosti na popularite.

Vydieračov paradox

MAVYD potrebuje výpomoc v činnostiach, ktoré by zvládol sám. Kvôli jeho nesamostatnosti mrhá časom členov tímu. Obklopuje sa pomocníkmi, ale rozhodnutia robí iba podľa seba. Neoverí dostupné informácie. Nevypočuje názor skúsených ľudí.

Vydieračov paradox znamená, že MAVYD je nesamostatný, napriek tomu je jediný, kto vedie. Potrebuje výpomoc od okolia, ale nezapojí okolie do rozhodovania. Skupina pracuje neefektívne. Čas je stratený a rozhodnutia sú nepresné.

Predajne potravín počas lockdownu

Zákazníci sa správajú ako chorobní individualisti. Vybíjajú si zlosť na predavačoch a predavačkách. Považujú nás za menejcenných. Nerešpektujú naše pokyny a robia, čo sa im zachce. Rozkazujú nám, akoby oni boli zamestnanci a my iba náhodní návštevníci z ulice. Tvária sa, že pre nich pravidlá neplatia.

Od zavedenia lockdownu musíme znášať arogantné slovné útoky, zlomyseľné sabotáže a pomstychtivú šikanu. Naši zamestnávatelia sa nás nezastanú. Trucovití zákazníci nás spomaľujú natoľko, že nestíhame plniť povinnosti. Následne sa sťažujú, že nestíhame.

Užitoční pre všetkých

Sme unavení z neustáleho hádania sa s panovačnými ľuďmi. Kvôli tomu robíme chyby a vznikajú nedostatky v predajniach. Nemôžeme sa sústrediť na vykladanie tovaru, blokovanie nákupov a prácu s peniazmi.

Robíme užitočné zamestnanie. Vďaka nám majú ľudia k dispozícii každodenné potraviny. Napriek tomu nás ponižujú. Spoliehajú sa, že im to prejde. Beztrestne šikanujú predavačov a predavačky, aj keď vedia, že vďaka nim sú potraviny otvorené aj počas celosvetovej krízy.

Disciplína a tímová práca

Určite poznáte vo Vašom okolí niekoho, kto v minulosti prežil ťažké obdobie. Sú medzi nami vytrvalí ľudia. Sú zvyknutí na prekonávanie prekážok. Mali by sme si ich všimnúť a zobrať si od nich príklad.

Sú medzi nami ľudia, ktorí sa v minulosti ocitli v nespravodlivej situácii. Sú zocelení stresom a neistotou. Majú skúsenosti s ťažkými okolnosťami. Prestaňme si všímať manipulatívnych vydieračov a dajme slovo lídrom a líderkám.

K téme odporúčam aj Rosegold generation VII: Mentálne zaseknutí vo veku pubertiakov a Rosegold generation VIII: Manipulatívni vydierači.

Pre informácie kliknite na obrázok

5 thoughts on “Rosegold generation IX: Pretvárka 2020”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s