Líderská gramotnosť II.: Mikromanažment

Nemáme tradíciu líderstva. Na Slovensku funguje rodinkárstvo a pochlebovačstvo. Na rozhodovacích pozíciách sú chorobní individualisti. Robia nelogické rozhodnutia a nie sú psychicky odolní. Priživujú sa na okolí, nevedia sa zorientovať pod tlakom a nemajú systém v práci. Ak ich nevyženieme my, budú to musieť robiť naše deti a budú to mať ťažšie.

Mikromanažment znamená, že líder robí prácu svojho podriadeného. Má zmysel v dvoch situáciách. Prvá, ak skúsený človek zaúča do práce začiatočníka. Je potrebné oboznámiť sa s postupmi a riešeniami. Druhá, ak sa tím nachádza v havarijnej situácii. Je potrebné okamžité vydávanie pokynov bez straty času. Musia byť splnené dve podmienky: pokyny rozdáva skúsený človek a situácia trvá iba dočasne.

Mikromanažment je chybou, ak vzniká bezdôvodne. Líder mikromanažuje človeka, ktorý to nepotrebuje. Je chybou, ak trvá dlhú dobu. Líder mikromanažuje zamestanca aj po tom, čo bol zaučený a má vlastné výsledky.

Neschopný líder

Líder robí mikromanažment v dvoch prípadoch. Ak je neschopný alebo nesebavedomý. Neschopný líder sa nepripravoval na prevzatie rozhodovacej pozície. Keď sa tam konečne dostal, nemá kapacitu učiť sa nové povinnosti. Chýba mu abstraktné myslenie. Nevidí tím ako celok. Nemá rád postavenie začiatočníka. Potrebuje dobrý pocit z úspechu. Vracia sa k práci, ktorú ovláda. Je to jeho predchádzajúca pracovná pozícia, z ktorej bol povýšený. Napriek tomu, že táto pozícia je obsadená iným človekom, neschopný líder ho mikromanažuje. Robí prácu svojho podriadeného, aby mal dobrý pocit z úspechu.

Neschopný líder je z mikromanažovania unavený. Nevenuje sa dôležitým veciam. Jeho úlohy nie sú dokončené. Podriadení sa cítia ponížene. Neveria svojim schopnostiam a strácajú iniciatívu. Keď používajú vlastné riešenia, neschopný líder ich zruší. Nadiktuje im nový postup.

Boja sa pracovať samostatne, aj keď objavia zárodok budúcej krízy alebo príležitosti. Pre istotu sú pasívni, aj keď vedia, čo by mali robiť. Počítajú s tým, že neschopný líder by ich aj tak zrušil a nadiktoval nový postup. Pasivita je jediný spôsob, ako sa vyhnúť nepríjemnému mikromanažérovi. Pracovný tím degeneruje a nevie sa adaptovať na nové situácie.

Nesebavedomý líder

Je závislý od popularity. V jeho tíme sa objavujú šikovní zamestnanci a zamestnankyne, ale on im nedáva príležitosti. Vníma ich ako konkurenciu v nelogických pretekoch o popularitu. Snaží sa ich vyšachovať. Nesebavedomý líder mikromanažuje ľudí, aby ich zahanbil.

Nesebavedomý líder sa nedostane na vyššiu pozíciu, pretože nevychováva nástupcov. Rozumie sa svojim povinnostiam, ale je závislý od pozornosti okolia. Ak sa náhodou nedostaví do práce, jeho podriadení sa musia narýchlo učiť jeho povinnosti a vznikajú chyby.

Neschopný aj nesebavedomý líder rozhoduje o každej banálnej činnosti. Vykonajú sa iba tie zadania, ktoré osobne schváli. Zanedbáva vlastné líderské úlohy. Doplatí na to celý tím. Mikromanažér si myslí, že jeho tím je neschopný a že musí ešte viac mikromanažovať.

Socializmus s detskou tvárou

Socializmus skončil ako režim, ale stále žije v ľuďoch. Komunisti manipulovali a emocionálne vydierali občanov. Slováci boli na to tak zvyknutí, že pokračujú v manipulatívnom vydieraní aj keď komunisti odišli.

Ľudia narodení po Nežnej revolúcii sa mentálne zasekli vo veku pubertiakov. Nemajú disciplínu, vyhýbajú sa stresu a nemajú skúsenosti. Preto využívajú manipuláciu a emocionálne vydieranie, ak chcú niečo v živote dosiahnuť. Týmto si rozumejú s manipulatívnymi ľuďmi z čias socializmu.

Socializmus s detskou tvárou vzniká spojením manipulatívnych ľudí. Jeden z nich zažil socializmus a odmieta sa ho vzdať. Druhý je zaseknutý vo veku pubertiaka a odmieta dospieť. Spoločne intrigujú, vytvárajú chaos, priživujú sa na poctivých ľuďoch a šikanujú prirodzených lídrov a líderky.

K téme odporúčam aj Líderská gramotnosť.


Pre informácie kliknite na obrázok

3 thoughts on “Líderská gramotnosť II.: Mikromanažment”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s