Rosegold generation VIII: Manipulatívni vydierači

Peter Pan syndróm je problém. Vzniká u človeka, ktorý sa mentálne zasekol vo veku pubertiaka. Ignoruje produktívny vek a povinnosti dospelého človeka. Je závislý na pohodlí, pôžitkoch a popularite. Je nesamostatný a neužitočný pre svoje okolie. Nemá disciplínu a neuznáva prácu v tíme. Nevie pracovať v strese, nemá dlhodobú perspektívu a robí nelogické rozhodnutia. Ľudia s Peter Pan syndrómom sa dostávajú do rozhodovacích pozícií. Svojou neschopnosťou spomaľujú celý tím a spôsobujú chaos. Neriešia krízy a neužívajú príležitosti.

MAVYD – manipulatívny vydierač

Človek bez disciplíny nemá vlastné výsledky. Priživuje sa na práci iných. Nadväzuje vzťahy za účelom manipulácie a emocionálneho vydierania. Hľadá psychicky slabú osobu. Skúša nasledovné experimenty: 1. Narušuje Váš osobný priestor. 2. Robí nevyžiadané drobné láskavosti. 3. Venuje Vám pozornosť. 4. Dáva na Vaše slová. Je to emocionálna pasca. Sleduje, ako budete reagovať. Ak sa chytíte návnady, nasleduje druhá fáza manipulatívneho vydierania. Posúva na Vás nepríjemné povinnosti, ktorým sa chce vyhnúť. Očakáva, že prehliadnete jeho nedostatky. Vnucuje Vám názory na svet. Vyhľadáva Vašu ochranu, keď sa dostane do problémov. Popri tom buduje vlastnú popularitu, aby sa mu odpustili všetky chyby. Sám seba berie vážne. Ostatných ponižuje, aj keď potrebuje ich pomoc. Chce mať dôveru ľudí v okolí. V najmenej vhodnom okamihu ich zákerne podrazí.

Manipulatívny vydierač zámerne rozdeľuje vlastnú skupinu (pracovný tím alebo rodinu/známych). Používa intrigy a ohováranie. Sám o sebe tvrdí, že je nenahraditeľný. Profituje z rozdelenej skupiny. Napredovanie v živote si zabezpečuje vytváraním prekážok iným ľuďom. Neuznáva napredovanie na základe výsledkov a schopností. Poctivých a samostatných ľudí neutralizuje rôznymi spôsobmi: 1. Ignoruje ich nápady a názory, aj keď majú logiku. 2. Prisvojuje si ich výsledky. 3. Hľadá nepodstatné chyby, aby ich kritizoval.

Manipulatívny vydierač je sám manipulovaný iným vydieračom. Je sklamaný, ak stretne samostatného človeka. Pripomína mu, že žiť sa dá bez emocionálneho vydierania. Nevidí však chybu v sebe. Svoj hnev namieri na okolie.

MAVYD sa dá identifikovať v stresovej situácii. Ak sa Vaša skupina rozdeľuje následkom stresu, všímajte si činy jednotlivcov. MAVYD sa nesnaží situáciu upokojiť. Využíva ju na zvýšenie vlastnej popularity. Môže sa stať, že ho uvidíte s dobrou náladou, ktorú ani nebude skrývať.

Manipulatívny vortex

Manipulatívnemu vydieračovi vadí nepríjemná práca. Posúva ju poctivým ľuďom. Paradoxne vďaka nepríjemnej práci sa poctivý človek zvýrazní. Získa skúsenosti a vyrieši problematické situácie. Medzi ostatnými členmi tímu má uznanie. Vidia jeho užitočnosť. Manipulatívnemu vydieračovi to vadí. Je ukrátený o popularitu. Samostatných ľudí zákerne odstraňuje z tímu. Jeho život je neustály stres. Vyhýba sa nepríjemnej práci a odstraňuje poctivých ľudí. Kvôli tomuto manipulatívnemu vortexu nemá čas na vytváranie hodnoty. Pre svoj tím je neužitočný. Škodí hneď dvakrát. Najprv zhodí povinnosti na niekoho iného a toho istého človeka následne odstráni.

MAVYD na rozhodovacej pozícii

Vytvára narušený tím. Psychicky slabí jednotlivci sú manipulovaní. Silní jednotlivci sú spochybňovaní. Táto schéma funguje v dobrých časoch. Nie sú odolní a v ťažkých časoch nezvládajú stres. MAVYD potrebuje slabých jednotlivcov, aby sa udržal na pohodlnom mieste. Jeho svet je nekonečné porovnávanie a nelogická súťaž o popularitu. MAVYD je chodiaca čierna diera. Nedokáže sa uskromniť pre dobro celku. Okráda ľudí o čas.

Manipulatívny vydierač nemá nadosobnú víziu. Trpí abstraktnou hladovkou. Počas hladomoru sa ľudia zvrhnú na kanibalizmus. MAVYD sa priživuje na ľuďoch, ktorí majú životnú misiu. Prenáša na nich svoje predsudky. Potláča ich osobnosť. Určite to poznáte aj z vlastného života. Cudzí človek Vás nútil potlačiť Vašu osobnosť do takej miery, že Ste prestali byť sami sebou. Manipulatívni vydierači profitujú z toho, že sa o ich spôsoboch verejne nerozprávame.

Každých desať rokov príde kríza. Rok 1989 a rozpad Sovietskeho zväzu. Rok 2001 a vojna proti terorizmu. Rok 2008 a finančná kríza. Rok 2020 a pandémia. My Slováci dovolíme manipulatívnym vydieračom fungovať na rozhodovacích pozíciách. Preto sme neustále nepripravení. Každá zmena nás zaskočí. Možno v roku 2030 príde ďalšie ťažké obdobie. Mali by sme vymeniť manipulatívnych vydieračov za užitočných lídrov a líderky.

K téme odporúčam aj Rosegold generation VI.: Piaty symptóm a Rosegold generation VII: Mentálne zaseknutí vo veku pubertiakov.

Pre informácie kliknite na obrázok

5 thoughts on “Rosegold generation VIII: Manipulatívni vydierači”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s