Rosegold generation VII: Mentálne zaseknutí vo veku pubertiakov

Nesamostatní ľudia v produktívnom veku majú sedem symptómov. Nedodržujú pravidlá. Poučujú o veciach, ktorým nerozumejú. Nepracujú pod stresom. Používajú zdrobneniny keď to nie je nutné. Nevytvárajú rezervy, lebo sa venujú pôžitkom. Sabotujú samostatných ľudí, lebo sa ich boja. Neriešia problémy, lebo nemajú iniciatívu. Porucha sa nazýva Peter Pan syndróm. V texte používam pojem infantilný despotizmus.

Sú dva spôsoby, ako sa človek mentálne zasekne. Traumatický, keď zažije náročnú, násilnú situáciu, ktorá je mimo jeho chápanie. Mozog sa zasekne v detskom veku. Je to obranný mechanizmus. Postupný, keď počas dospievania chýba pocit samostatnosti a zodpovednosti. V zahraničí ho označujú ako Peter Pan syndróm a je predmetom tohto článku.

Spoločenská úroveň

Podľa mňa existuje päť dôvodov, prečo sa ľudia narodení po Nežnej revolúcii (alebo krátko pred) mentálne zasekli vo veku pubertiakov.

Nemáme tradíciu líderstva. Komunistický režim potláčal líderstvo v ľuďoch. Vyhladil líderské osobnosti. Na rozhodovacích pozíciách sú chorobní individualisti. Mladí ľudia nemajú vzory.

Príliš veľa možností. Počas prechodu z komunizmu do post-komunizmu chýbala sebakontrola. Prišiel nával materiálnych možností, spotrebného tovaru a spôsobov zarobiť peniaze. Rodičia preniesli nedostatok sebakontroly na svoje deti.

Nefungujúce manželstvá. Veľa manželstiev končí rozvodom, alebo sú v nefungujúcom stave. Ľudia sa odvrátili od partnerov a zamerali sa na deti. Ochraňujú ich pred stresom, vypomáhajú s banálnymi povinnosťami a vytvárajú nereálne očakávania. Mladí ľudia sú nesamostatní. Vyhýbajú sa nepríjemnej práci a nevedia fungovať v tíme.

Infantilní ľudia v médiách. Televízie, rádiá, noviny a časopisy majú v redakciách infantilných ľudí, ktorí šíria zjednodušené názory na svet. Diváci to sledujú od rána do večera. Myslia si, že je normálne byť infantilný, klásť infantilné otázky a odmeňovať infantilnosť v iných ľuďoch. Mnohí diváci sledujú iba slovenské médiá a neovládajú cudzí jazyk. Neporovnávajú prácu slovenských novinárov so zahraničím. Nevedia, aké otázky by sa mal profesionálny novinár pýtať. Nevedia, čo by mal profesionálny príspevok v médiách obsahovať.

Mečiarizmus. Namiesto riadeného prechodu do post-komunizmu prišla doba primitivizmu. Násilie na ulici bola bežná vec. Mnohí rodičia sa kvôli tomu zamerali na svoje deti viac ako je zdravé a príliš ich ochraňovali.

O tejto téme hovorím vo videu Prerastené deti zo 16.7.2019.

Individuálna úroveň

Človek v puberte zažíva dobrý pocit z úspechu. Stále je však nesamostatný. Rodičia by mali vyžadovať zodpovednosť a samostatnosť. Niektorí to nedokážu. Ich deti sa mentálne zasekli. Sú nesamostatní a nezodpovední, aj keď majú zamestnanie a vlastné rodiny.

Infantilný despota je závislý od dobrého pocitu z úspechu. Produktívny vek je plný povinností. Dobrý pocit z úspechu prichádza zriedkavo. Infantilný despota je sklamaný.  Vyhľadáva krátkodobé úspechy a vytvorí z toho nekonečný zlozvyk. Pravidelne musí dostávať dávku úspechu a udržovať hladinu dobrého pocitu. Ak sa to nedarí, jeho nálada prudko klesá.

Perspektíva versus popularita

Nenaučí sa vnímať dlhodobú perspektívu. V celoživotnom horizonte je jeho život chaos, poskladaný z krátkodobých úspechov. Veľkú váhu prikladá prvému dojmu. Nesnaží sa vidieť ďalšie vrstvy reality, ktoré sú za prvým dojmom. Nevie sa odosobniť a opakovane si vyberá ľahšiu cestu. Jeho myseľ je preťažená prvotnými emóciami, predsudkami a zjednodušovaním. Dostáva sa do slepej uličky a nepredvída udalosti. Keď si uvedomí chybu, stratil veľa cenného času. Nato, aby sa dostal zo slepej uličky, potrebuje ďalší cenný čas a výpomoc od okolia. Stáva sa z neho neužitočný človek.

Hlavný cieľ infantilného despotu je najpopulárnejšia pozícia v skupine. Manipuluje a emocionálne vydiera, aby dosiahol pohodlný život. Keď sa stretnú dvaja infantilní despoti, začnú nelogickú vojnu o popularitu. Infantilný despota nemá vlastné výsledky.  Ak stretne silnejšieho človeka, začne sa na ňom priživovať. Ak stretne slabšieho človeka, začne ho šikanovať.

Infantilný despota neuznáva tímovú prácu, lebo je závislý na popularite. Tomuto cieľu podriaďuje všetky kroky. Odoberte mu popularitu a pýtajte sa, akú logiku majú jeho činy. Tým ho najviac zraníte. Nevie vysvetliť svoju logiku, lebo sleduje iba vlastný prospech.

My Slováci dovolíme infantilným despotom pracovať v rozhodovacích pozíciách. Je to problém.  Vytvárajú manipulatívno-vydieračskú atmosféru v spoločnosti. Neplnia sa zadania, náročné úlohy sú pridelené zopár poctivým jednotlivcom a spochybňujú sa ľudia so skúsenosťami.

K téme odporúčam aj Rosegold generation II.: Prerastené deti a Rosegold generation VI.: Piaty symptóm.

Pre informácie kliknite na obrázok

5 thoughts on “Rosegold generation VII: Mentálne zaseknutí vo veku pubertiakov”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s