Rosegold generation VI.: Piaty symptóm

Nesamostatní ľudia v produktívnom veku sa vyznačujú štyrmi symptómami. Nedodržujú pravidlá. Poučujú o veciach, ktorým nerozumejú. Nevedia pracovať pod stresom. V komunikácii používajú zdrobneniny, aj keď to nie je nutné. Na prvý pohľad sú dospelí, ale mentálne sa zasekli vo veku pubertiaka. Vyrastali bez životných prekážok a s neustálou výpomocou od rodičov. Porucha sa označuje termínmi Peter Pan syndróm alebo prerastené deti. V mojich textoch používam pojmy infantilný despotizmus alebo chorobný individualizmus. 

5. symptóm: Pôžitkárstvo

Infantilný despota vidí zmysel života vo vyhľadávaní pôžitkov. Pôžitkárstvu venuje príliš veľa času. Samostatní ľudia si odrieknu krátkodobé pôžitky. S voľným časom narábajú premyslene. Vytvárajú rezervy na nečakané udalosti. Sú to príležitosti alebo krízy, ktoré nikto nepredpovedal, ale objavujú sa pravidelne.

Finančná rezerva je iba začiatok. Šetrenie peňazí je prvý level. Časová rezerva znamená splniť povinnosti rýchlejšie ako momentálne potrebujete. Vo zvyšnom čase môžete pomáhať iným s ich povinnosťami, alebo sa naučiť novú činnosť. Vedomostná rezerva znamená študovať viac ako momentálne potrebujete. Rozširovať obzory aj v oblastiach, ktoré sa vás priamo netýkajú. Výkonnostná rezerva znamená trénovať viac ako momentálne potrebujete.

Príležitosti a krízy sa objavujú bez varovania a vytvárajú stres. Dokážete ho ustáť, iba ak máte rezervy. Infantilný despota ich nemá a nie je pripravený. Nedokáže využiť príležitosť ani prekonať krízu. Spolieha sa na výpomoc a využíva rezervy niekoho iného. 

6. symptóm: Strach zo samostatných ľudí

Infantilný despota je spokojný iba ak on jediný je autorita. Obklopuje sa ľuďmi, ktorí akceptujú jeho nesamostatnosť a donekonečna sa mu prispôsobujú. Samostatní ľudia dodržujú pravidlá a podporujú kultúru samostatnosti u iných. Najdôležitejšie sú pre nich výsledky a tímová práca.

Pre infantilného despotu sú priority popularita a sebaprezentácia. Má strach zo samostatných ľudí, lebo ich nemôže vydierať ani podplatiť. Cíti, že jeho chorobne individualistický svet je ohrození. Snaží sa ich neutralizovať. Spolieha sa na intrigy, ohováranie, sabotáže a šikanu.

7. symptóm: Prizeračstvo

Infantilný despota nemá iniciatívu. Tvári sa, že problémy neexistujú. Čaká, aby ich vyriešil niekto iný. Prizeračstvo má tri fázy. Objaví sa problém a infantilný despota sa ukryje v nádeji, že iniciatívni ľudia začnú konať. V druhej fáze sleduje riešenie problému z bezpečnej diaľky. V tretej fáze je jasné, že riešenie je správne. Problém je takmer zažehnaný. Infantilný despota sa zjaví ako na zavolanie a rozdáva pokyny. Tvári sa, že celý čas bol pri riešení. Prisvojuje si výsledky iných ľudí.

Infantilný despota je závislý na autorite a vyhľadáva rozhodovacie pozície. Paradoxne však nevie predvídať problémy ani ich riešiť. Pre svoj tím je záťažou, vytvára chaos a v extrémnych prípadoch je jeho prizeračstvo nebezpečné pre okolie.

Infantilní despoti sú neužitoční jednotlivci. Nevytvárajú rezervy, lebo sa venujú pôžitkom. Sabotujú samostatných ľudí, lebo sa ich boja. Neriešia problémy, lebo nemajú iniciatívu. Peter Pan syndróm je reálny problém a mali by sme sa ním zaoberať.

Odporúčam aj Rosegold generation II.: Prerastené detiRosegold generation IV.: Shellshock.


dsafasffsdfdsfsd
Pre informácie klinknite na obrázok.

7 thoughts on “Rosegold generation VI.: Piaty symptóm”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s