Prosím a ďakujem #3

Séria fiktívnych blogov. Názov nesúvisí s obsahom, ale v bežnom kontakte sú slová Prosím a Ďakujem vzácne. Namiesto “Prosím Vás, urobte to a to.” hovoríme “Urobte to a to, áno?” / “Urobte to a to, dobre?”. Čo je to za detinskú komunikáciu? Čo je to za svet bez Prosím a Ďakujem?

Pri stole sedí Ježiš Kristus, Alexander Macedónsky a John Boon, vojak z budúcnosti. Ježiš číta knihu, Alexander pozerá na obrazovku počítača a Boon hľadí pred seba.

“Pozri sa im na ruky,” hovorí Boon Alexandrovi.

“Prečo?”

“Majú dlane bez mozoľov.”

Alexander sa zamyslel. Mladí Slováci majú jemné dlane, akoby v živote nepracovali manuálne.

“Čo je na tom zlé?”

Boon sa nervózne pomrvil, akoby to, čo chce povedať, vyžadovalo odvahu.

“Kto bude pracovať, ak nie oni?”

Alexander kontroval: “Pracujú, sú to vzdelaní ľudia.”

“Pozri sa im na dlane, Alexander. Pozri, ako sa skrývajú pred zodpovednosťou. Všetci chcú byť úspešní. Ale keď ide búrka, schúlia sa do svojich ulít a nevyhrnú si rukávy.”

“Nejde náhodou o to, mať pozitívny vplyv na svet? Aký môžu mať vplyv z pozície manuálneho robotníka?”

Boon rozvinul argument: “Na každého raz dopadne tlak. Ak nie si zocelený tvrdou prácou, vzdelanie Ti nepomôže.”

Alexander povzdychol. Boon sa tváril spokojne. Trafil pointu.

“Boon, my dvaja sme vojaci. Tvrdá práca je samozrejmá. Mladí Slováci nepotrebujú prekonávať terén, počasie a nepriateľa.”

“Akurát že ľudia, ktorí sú zocelení prácou, sa majú celý život lepšie. Nepotrebujú dúfať. Postavia si život na výsledkoch, nie na sympatiách a známostiach.”

Obaja stíchli. Ježiš pozoroval ich rozhovor a všetkým trom bolo jasné, že existuje niečo dôležitejšie ako známosti a vzdelanie. Tou vecou je líderstvo.


Pre informácie kliknite na obrázok

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s