Rosegold generation IV.: Shellshock

Prvá svetová vojna má v dejinách zvláštne miesto. Prvýkrát sa vo veľkom merítku využívalo delostrelectvo a automatické zbrane. Velitelia bohužiaľ nedokázali prispôsobiť svoje taktické myslenie novej realite. Technológia bola vyspelejšia ako rozhodovacie schopnosti ľudí na bojisku. Výsledkom bola katastrofa vo forme miliónov mŕtvych a ranených.

Shellshock

Dlhý život v zákopoch si vyžiadal okrem fyzických rán aj veľké psychické zaťaženie. Dnes ho nazývame Stresový syndróm alebo Shellshock (čítaj šelšok). Spôsoboval ho pocit bezmocnosti, ktorý vojaci cítili pri delostreleckej paľbe. Prikrčení v zákopoch, nedokázali ovplyvniť svoj osud. Ak bojovali proti iným vojakom, mohli sa hýbať, strieľať a rozhodovať sa. Proti delostrelectvu sa nedalo robiť nič. Aj keď sa im podarilo prežiť a vrátiť sa domov, Shellshock im zobral psychické zdravie.

Deje sa to

Moje články sú priamočiare, pretože chcem, aby sa o téme prerastených detí hovorilo. Chcem, aby sme to rozoznali ako problém. Prerastené deti trápia seba a svoje okolie. Myslím, že u nich vzniká súčasná obdoba Shellshocku. 

Deje sa to, či už to priznáme alebo nie. Mladí ľudia majú depresie. V extrémnych prípadoch páchajú samovraždy. V zahraničí sa o tom hovorí, na Slovensku sa stále hanbíme. Bohužiaľ, poznal som niekoľko rovesníkov, ktorí skončili samovraždou. Mali spoločnú vec – vyrastali bez toho, aby prekonávali sociálne alebo zdravotné prekážky. V momente, keď boli mimo rodičovskú ochranu a museli sa spoľahnúť na seba, nezvládli to. Extrémne prípady si siahli na život. Mnohí ďalší sú závislí na alkohole, drogách a nezdravom životnom štýle.

Shellshock v 21. storočí

Prerastené deti sú závislé na porovnávaní sa. Nedokážu pochopiť, že každý človek má vlastnú cestu a chyby sú jej súčasťou. Svet mimo rodinný kruh je nekontrolovateľný, komplexný a nespravodlivý. Prerastené deti narážajú na realitu, že sa treba snažiť oveľa viac, ako predpokladali a že problémy prichádzajú nečakane zo všetkých strán.

Ďalší faktor je Internet a socálne siete. Tu prebiehajú preteky v porovnávaní. Úspešní ľudia majú nástroje, aby neobmedzene zverejňovali svoj rozprávkový život. Prerastené deti to sledujú, ale nie sú pripravení si uvedomiť, že za každým úspechom je veľká drina a odriekanie. Jediné, na čo myslia, je porovnávanie sa.

Technológie predbehli ľudský vývoj. Tak ako delostrelectvo v Prvej svetovej vojne predbehlo taktické myslenie, Internet a sociálne siete predbehli psychiku mladých ľudí.

Syndróm prerastených detí

Z mojej generácie vyrástli nesamostatní ľudia v produktívnom veku. Ale je to zložitejšie. Aj naši rodičia sú prerastené deti, poznačení komunistickým školstvom a mečiarizmom. A keďže my už máme vlastných potomkov, hádajte kto vyrastie z nich? Áno, tretia generácia budúcich prerastených detí nastupuje do škôlok a škôl.

Spôsob, akým trápia seba a svoje okolie, som nazval Syndróm prerastených detí. Má nasledovné znaky:

  1. Nereálne očakávania od života, pretože sú závislí na porovnávaní sa.
  2. Neschopnosť pracovať v tíme, pretože nedokážu viesť a byť vedení.
  3. Neschopnosť robiť rutinné a nezáživné práce, pretože nemajú disciplínu.
  4. Vytvárajú v ľuďoch pocit dlžníkov a hrajú sa na nenahraditeľných, pretože majú nízke sebavedomie a za každých okoloností chcú pôsobiť ako silné osobnosti.
  5. Nevedia sa vyjadrovať konkrétne, pretože nečítajú knihy a sú leniví rozmýšľať. Nadmerne používajú ukazovacie zámená “toto”, “tamto”. Namiesto argumentov skáču do reči. Nedokážu sa pýtať zmysluplné otázky.
  6. Hlasovanie o pravde. Keď strácajú argumenty a cítia, že musia uznať pravdu druhej strane, skĺznu k hlasovaniu o pravde. Spoja sa do skupinky a prehlásia, že pravda je to, čo hovorí väčšina. Dôkazy a logika nie sú pre nich dôležité. Je to konečné štádium syndrómu. Hlasovanie o pravde slúži ako skratka všetkých skratiek, hrubá sila, ktorá rozdrví akýkoľvek nepohodlný názor.

Potrebujú pomoc, ale sami o ňu nedokážu požiadať. Narušilo by to ilúziu ideálnych životov, ktorú okolo seba vytvárajú. Mali by sme priznať, že tento problém existuje.

K téme prerastených detí odporúčam aj Rosegold generation III.: Prípadová štúdiaRosegold generation II.: Prerastené deti a Rosegold generation – koncert nepripravenosti.


Pre informácie kliknite na obrázok

3 thoughts on “Rosegold generation IV.: Shellshock”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s