Rosegold generation XIII.: Mechanizmus ilúzie

Od roku 2017 píšem o ľuďoch, ktorí ignorujú produktívny vek. Sú to prevažne muži a na prvý pohľad pôsobia bezproblémovo. Človek, ktorý je mentálne zaseknutý vo veku pubertiaka, má Peter Pan syndróm. Vzniká u jednotlivca, ktorý vyrastal bez prekážok. Má prácu a vlastnú rodinu, ale žije bez následkov. Chce postup v živote, ale nemá disciplínu. Stáva sa z neho manipulatívny vydierač – MAVYD. Skrátený prehľad o Peter Pan syndróme ponúkam v článku Rosegold generation X.: Súhrn.

Odosobnenie

Stres je nepríjemná súčasť života. Ak si zvyknete na prekonávanie prekážok, objavíte pozitívne účinky stresu na Vaše myslenie. Naučíte sa odosobniť. Pozdvihnete sa nad vlastné pohodlie, ambície aj obavy. Uvidíte, že patríte k skupine (rodine alebo pracovnému tímu). Jej členovia sú rovnako dôležití ako Vy.

Vďaka pravidelnému odosobneniu spoznáte novú perspektívu. Užitočnosť pre ľudí Vám prinesie pocit spokojnosti. Máte väčšiu radosť z úspechu celej skupiny ako z osobného úspechu. Užitočný skutok je viditeľný sám od seba. Nepotrebujete naň dodatočne upozorňovať.

Závislý na pochvale

MAVYD sa vyhýba stresu. Nepozná odosobnenie. Nerozmýšľa o užitočnosti a následkoch. Svoju hodnotu v skupine odvíja od pochvaly, ktorú dostane. Sebavedomie stúpa a klesá podľa množstva pozitívnej odozvy od okolia. Dobrý pocit však nie je stabilný. Ak sa stratí, potrebuje novú dávku sebavedomia. Do svojho myslenia nepustí kritiku ani sebakritiku. V živote MAVYDa vzniká ilúzia, lebo je závislý na pochvale.

Nato, aby ju získal, má postupy:

  • 1. Opakovanie: Venuje sa činnostiam, za ktoré zaručene dostane pochvalu. Neučí sa nové schopnosti. Pri tréningu vznikajú chyby. MAVYDa to oberá o príležitosť dostať pochvalu. Následok je, že nemá skúsenosti.
  • 2. Viacnásobná pochvala: Za jeden výsledok môže byť pochválený viackrát. Dosiahne to rozdeľovaním skupiny. Zámerne zhoršuje vzťahy medzi členmi. Komunikácia je slabá. MAVYDovi to vyhovuje. Za ten istý úspech je pochválený od jednotlivých členov nezávisle od seba. Následok je, že rozdelená skupina nie je odolná proti stresu.
  • 3. Zdroj pochvaly: Zdržiava sa v blízkosti vyššej autority. Pre MAVYDa je zdroj pochvaly. Členovia tímu vidia jeho individualizmus. Následok je, že sa izoluje od skupiny.

Pochvala je skratka

MAVYD je neužitočný a nesamostatný. Pravidelne sa dostáva do slepých uličiek. Izoluje ho to od tímu. Vyhľadáva pochvalu, aby kompenzoval svoju neužitočnosť. Vníma ju ako skratku naspäť do skupiny.

Ak nedostane očakávanú pochvalu, je sklamaný. Ťažko znáša nedostatok pozitívnej odozvy. Vadí mu spolupráca so skúsenými ľuďmi. Oberajú ho o pozornosť. MAVYD spochybňuje skúsených ľudí. Ohováranie vníma ako protiváhu pochvaly. Vymýšľa intrigy podľa prvého dojmu. Svoje unáhlené závery vnucuje okoliu. Manipuluje nevinnými ľuďmi, aby dosiahol emocionálne vydieranie.

Pochvala a spochybňovanie sú pre MAVYDa dôležité, aj keď nie sú skutočné. Poskytujú mu iba osobné víťazstvo. Zaberajú príliš veľa času. Nevytvára trvalú hodnotu pre skupinu.

Tuctové riešenia

Závislosť na pochvale spôsobuje, že nezvláda stres. Prejavuje sa to niekoľkými spôsobmi:

  1. Neoriginálny: Raz za čas sa objaví situácia, na ktorú neexistuje návod. MAVYD nevymyslí originálny postup. Spolieha sa na tuctové riešenia, ktoré fungovali v minulosti. V novej situácii sa dajú použiť iba čiastočne alebo sa nedajú použiť vôbec.
  2. Plytvanie zdrojmi: Prehliada krízu, ktorá je ešte v zárodku. Zámerne ju necháva prerásť do viditeľných rozmerov. Ak by ju zachytil okamžite, nedostal by pochvalu. MAVYD získa pozornosť členov skupiny, ktorí si všimnú jeho okázalé riešenie. Viditeľná kríza si vyžaduje viac práce ako kríza v zárodku. Plytvá zdrojmi a energiou, ktoré by sa dali využiť lepšie. MAVYD riskuje, že problém sa dostane mimo kontrolu a spôsobí zbytočnú škodu.
  3. Pasivita: Ak má na výber viac postupov, nedokáže sa rozhodnúť. Nie je mu jasné, ktoré riešenie mu prinesie pochvalu. MAVYD uprednostní pasivitu pred neistým výsledkom.

Empatia, rozhodovanie, originalita

MAVYD vyhľadáva rozhodovacie pozície v spoločnosti. Darí sa mu iba v dobrých časoch. V náročných okolnostiach sa nevie prispôsobiť. Má ťažkosti s empatiou, rozhodovaním a originalitou. Je nesamostatný, preto má slabú empatiu. Je nedisciplinovaný, preto sa rozhoduje na základe prvého dojmu. Je závislý na pochvale, preto je neoriginálny.

Každých desať rokov príde kríza. Originálni lídri a líderky majú náskok v nečakaných situáciách. Schopnosť vytvárať vlastné postupy si vyžaduje zamyslenie a tréning. Je to nepohodlná činnosť. Líder/líderka musí obísť tuctové riešenia. Empatia, rozhodovanie a originalita majú vplyv na úspech celej skupiny. Mali by sme sa o nich rozprávať.

K téme odporúčam aj Rosegold generation XII.: Vplyv disciplíny na rozhodovanie.

Líderská gramotnosť II.: Mikromanažment

Nemáme tradíciu líderstva. Na Slovensku funguje rodinkárstvo a pochlebovačstvo. Na rozhodovacích pozíciách sú chorobní individualisti. Robia nelogické rozhodnutia a nie sú psychicky odolní. Priživujú sa na okolí, nevedia sa zorientovať pod tlakom a nemajú systém v práci. Ak ich nevyženieme my, budú to musieť robiť naše deti a budú to mať ťažšie.

Mikromanažment znamená, že líder robí prácu svojho podriadeného. Má zmysel v dvoch situáciách. Prvá, ak skúsený človek zaúča do práce začiatočníka. Je potrebné oboznámiť sa s postupmi a riešeniami. Druhá, ak sa tím nachádza v havarijnej situácii. Je potrebné okamžité vydávanie pokynov bez straty času. Musia byť splnené dve podmienky: pokyny rozdáva skúsený človek a situácia trvá iba dočasne.

Mikromanažment je chybou, ak vzniká bezdôvodne. Líder mikromanažuje človeka, ktorý to nepotrebuje. Je chybou, ak trvá dlhú dobu. Líder mikromanažuje zamestanca aj po tom, čo bol zaučený a má vlastné výsledky.

Neschopný líder

Líder robí mikromanažment v dvoch prípadoch. Ak je neschopný alebo nesebavedomý. Neschopný líder sa nepripravoval na prevzatie rozhodovacej pozície. Keď sa tam konečne dostal, nemá kapacitu učiť sa nové povinnosti. Chýba mu abstraktné myslenie. Nevidí tím ako celok. Nemá rád postavenie začiatočníka. Potrebuje dobrý pocit z úspechu. Vracia sa k práci, ktorú ovláda. Je to jeho predchádzajúca pracovná pozícia, z ktorej bol povýšený. Napriek tomu, že táto pozícia je obsadená iným človekom, neschopný líder ho mikromanažuje. Robí prácu svojho podriadeného, aby mal dobrý pocit z úspechu.

Neschopný líder je z mikromanažovania unavený. Nevenuje sa dôležitým veciam. Jeho úlohy nie sú dokončené. Podriadení sa cítia ponížene. Neveria svojim schopnostiam a strácajú iniciatívu. Keď používajú vlastné riešenia, neschopný líder ich zruší. Nadiktuje im nový postup.

Boja sa pracovať samostatne, aj keď objavia zárodok budúcej krízy alebo príležitosti. Pre istotu sú pasívni, aj keď vedia, čo by mali robiť. Počítajú s tým, že neschopný líder by ich aj tak zrušil a nadiktoval nový postup. Pasivita je jediný spôsob, ako sa vyhnúť nepríjemnému mikromanažérovi. Pracovný tím degeneruje a nevie sa adaptovať na nové situácie.

Nesebavedomý líder

Je závislý od popularity. V jeho tíme sa objavujú šikovní zamestnanci a zamestnankyne, ale on im nedáva príležitosti. Vníma ich ako konkurenciu v nelogických pretekoch o popularitu. Snaží sa ich vyšachovať. Nesebavedomý líder mikromanažuje ľudí, aby ich zahanbil.

Nesebavedomý líder sa nedostane na vyššiu pozíciu, pretože nevychováva nástupcov. Rozumie sa svojim povinnostiam, ale je závislý od pozornosti okolia. Ak sa náhodou nedostaví do práce, jeho podriadení sa musia narýchlo učiť jeho povinnosti a vznikajú chyby.

Neschopný aj nesebavedomý líder rozhoduje o každej banálnej činnosti. Vykonajú sa iba tie zadania, ktoré osobne schváli. Zanedbáva vlastné líderské úlohy. Doplatí na to celý tím. Mikromanažér si myslí, že jeho tím je neschopný a že musí ešte viac mikromanažovať.

Socializmus s detskou tvárou

Socializmus skončil ako režim, ale stále žije v ľuďoch. Komunisti manipulovali a emocionálne vydierali občanov. Slováci boli na to tak zvyknutí, že pokračujú v manipulatívnom vydieraní aj keď komunisti odišli.

Ľudia narodení po Nežnej revolúcii sa mentálne zasekli vo veku pubertiakov. Nemajú disciplínu, vyhýbajú sa stresu a nemajú skúsenosti. Preto využívajú manipuláciu a emocionálne vydieranie, ak chcú niečo v živote dosiahnuť. Týmto si rozumejú s manipulatívnymi ľuďmi z čias socializmu.

Socializmus s detskou tvárou vzniká spojením manipulatívnych ľudí. Jeden z nich zažil socializmus a odmieta sa ho vzdať. Druhý je zaseknutý vo veku pubertiaka a odmieta dospieť. Spoločne intrigujú, vytvárajú chaos, priživujú sa na poctivých ľuďoch a šikanujú prirodzených lídrov a líderky.

K téme odporúčam aj Líderská gramotnosť.


Pre informácie kliknite na obrázok

Sme zocelení

Obdivujem predavačov a predavačky na celom Slovensku. Nevzdávajú sa ani pod tlakom, pracujú vo vysokých obrátkach a sú to obetaví ľudia.

Ak sa chystáte zamestnať ako predavač / predavačka v potravinách, ponúkam Vám moje skúsenosti. Prihláste sa na konzultáciu, aby Ste boli lepšie pripravení. Informácie na https://worldpaintedblog.com/konzultacie/

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.

Vitajte na World Painted Blog

Ondrej Kandráč – WPB funguje od roku 2017

World Painted Blog je o líderstve. Na Slovensku nemáme tradíciu líderstva. Podľa mňa je to dôvod, prečo sme problematická spoločnosť.

Najsledovanejšie príspevky za rok 2020 sú: Downrange: Štyri roky za pokladňou (vydaný v septembri 2019), Downrange IV.: Manuálna práca (vydaný v januári 2020) a Rosegold generation VI.: Piaty symptóm (vydaný v júni 2020).

Ak Ste tu prvýkrát, odporúčam sériu článkov Rosegold generation. Píšem v nej o Peter Pan syndróme. Odporúčam aj sériu článkov Downrange. Od roku 2016 pracujem ako pokladník v potravinách a zverejňujem moje postrehy. V sérii videí Strategická knižnica hovorím o manažérskych knihách. V podcaste Downrange hovorím o pandémii Covid-19 a lockdowne z pohľadu predavača v potravinách. Séria Prosím a ďakujem sú krátke fiktívne blogy.

Do januára 2017 som uverejňoval na blogu Denníka N, vo februári 2017 som vytvoril World Painted Blog. Názov som odvodil od názvu albumu World Painted Blood (2009) kapely Slayer. Chcel som vzdať poctu ich hudbe.

Volám sa Ondrej Kandráč, som autor knihy Koniec prázdnoty (2016, Bratislava). Mám 32 rokov, bývam v Rudňanoch, prechodne v Bratislave. Navštívte aj môj anglický blog na Medium.com.

Downrange V.: Výhody manuálneho remesla

Anglické slovo downrange (čítaj “daun-rendž”) sa v hovorovej reči používa na pomenovanie nepohodlného miesta, kam človek nerád chodí. Také miesto som si vybral ako povolanie. Som pokladník v potravinách. Obsluhujem ľudí a plním ďalšie povinnosti predavača. Zákazníci nevedia, že píšem blogy o líderstve. Vyhovuje mi to. Pozorujem životné situácie v neprifarbenom stave. Teraz zverejňujem výsledky niekoľkoročného svedectva.

Continue reading Downrange V.: Výhody manuálneho remesla

Mechanizmus ilúzie 3/3 (audio)

Čítam môj článok Rosegold generation XIII.: Mechanizmus ilúzie.

Ak sa chystáte zamestnať ako predavač / predavačka v potravinách, ponúkam Vám moje skúsenosti. Prihláste sa na konzultáciu, aby Ste boli lepšie pripravení. Informácie na worldpaintedblog.com/konzultacie.

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.

Downrange #67: Užitočnosť

Downrange – postrehy pokladníka. Som vďačný bývalým kolegom a kolegyniam, ktorí ma trpezlivo zaučili do práce. Čakanie na výsledky práce je psychicky náročné. Predavačky a predavači v potravinách majú dobrý pocit z užitočnosti každý deň.

Ak sa chystáte zamestnať ako predavač / predavačka v potravinách, ponúkam Vám moje skúsenosti. Prihláste sa na konzultáciu, aby Ste boli lepšie pripravení. Informácie na worldpaintedblog.com/konzultacie.

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.

Downrange #66: Rovnováha príde so skúsenosťami

Downrange – postrehy pokladníka. Som vďačný bývalým kolegom a kolegyniam, ktorí ma trpezlivo zaučili do práce. Výroba objednávky tovaru si vyžadovala zmysel pre rovnováhu.

Ak sa chystáte zamestnať ako predavač / predavačka v potravinách, ponúkam Vám moje skúsenosti. Prihláste sa na konzultáciu, aby Ste boli lepšie pripravení. Informácie na worldpaintedblog.com/konzultacie.

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.

Downrange #65: Vodiči a vodičky zásobovania sú nenahraditeľní

Downrange – postrehy pokladníka. Som vďačný bývalým kolegom a kolegyniam, ktorí ma trpezlivo zaučili do práce. Vodiči a vodičky nákladných áut robia náročnú prácu. Sú nenahraditeľní pre maloobchodné predajne.

Ak sa chystáte zamestnať ako predavač / predavačka v potravinách, ponúkam Vám moje skúsenosti. Prihláste sa na konzultáciu, aby Ste boli lepšie pripravení. Informácie na worldpaintedblog.com/konzultacie.

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.

Downrange #64: Šetriť čas našim nadriadeným

Downrange – postrehy pokladníka. Som vďačný bývalým kolegom a kolegyniam, ktorí ma trpezlivo zaučili do práce. Ak riešime každodenné problémy samostatne, naši nadriadení majú viac času na dôležité priority.

Ak sa chystáte zamestnať ako predavač / predavačka v potravinách, ponúkam Vám moje skúsenosti. Prihláste sa na konzultáciu, aby Ste boli lepšie pripravení. Informácie na worldpaintedblog.com/konzultacie.

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.

Vplyv disciplíny na rozhodovanie 3/3 (audio)

Čítam môj článok Rosegold generation XII.: Vplyv disciplíny na rozhodovanie.

Ak sa chystáte zamestnať ako predavač / predavačka v potravinách, ponúkam Vám moje skúsenosti. Prihláste sa na konzultáciu, aby Ste boli lepšie pripravení. Informácie na worldpaintedblog.com/konzultacie.

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.

Vplyv disciplíny na rozhodovanie 2/3 (audio)

Čítam môj článok Rosegold generation XII.: Vplyv disciplíny na rozhodovanie.

Ak sa chystáte zamestnať ako predavač / predavačka v potravinách, ponúkam Vám moje skúsenosti. Prihláste sa na konzultáciu, aby Ste boli lepšie pripravení. Informácie na worldpaintedblog.com/konzultacie.

Moja kniha Koniec prázdnoty je práve v predaji.