Prosím a ďakujem #1

Séria fiktívnych blogov. Názov nesúvisí s obsahom, ale v bežnom kontakte sú slová Prosím a Ďakujem vzácne. Namiesto “Prosím Vás, urobte to a to.” hovoríme “Urobte to a to, áno?” / “Urobte to a to, dobre?”. Čo je to za detinskú komunikáciu? Čo je to za svet bez Prosím a Ďakujem? Continue reading “Prosím a ďakujem #1”

Advertisements

Ženy sú rovnako silné ako muži

Potrebujeme viac žien na rozhodovacích pozíciách. Zbavme sa ilúzie, ktorú vytvorili komunisti. Podľa nich bola žena nanajvýš sekretárka alebo domáca pani. Doteraz máme predsudky a je to veľký problém. Ženy zvládajú manažérske pozície, sú efektívne a spolupracujú. Keby sme mali vo firmách a inštitúciách viac manažériek, procesy boli by efektívnejšie, zisky vyššie, produkty lepšie, zákazníci spokojnejší. Celá ekonomika by sa posunula dopredu.

Continue reading “Ženy sú rovnako silné ako muži”